Riksantivarieämbetets höstkonferens

som arrangeras 10-12 november har i år tema ”Kampen om kulturarvet” 

Mötet kommer att röra oss kring frågor om kulturarv, identitet och nationalism. Medverkar gör både svenska och internationella talare, som delar med sig av sina erfarenheter och inspirerar till nya tankar.

Programmet genomsyras särskilt av det arbete som pågår nationellt med att ta fram en vision för kulturmiljöarbetet. Alla som vill kan delta i en workshop för den.

http://www.raa.se/aktuellt/vara-evenemang/hostmote/