Representanter från fyra bibliotek från Sverige, Danmark, Grekland och Tyskland samarbetar i projektet ”A Million Stories”.

 

Projektledaren Nizar Keblawi berättar engagerat om arbetet kring det nystartade projektet A Million Stories.

Målet med projektet är att skapa en större förståelse för allmänheten och få dem att kunna ta del av flyktingars flykt till Europa. Under de kommande 18 månaderna ska 160 berättelser om flykt erfarenheter samlas in genom ett nära samarbete med kulturföreningar i Malmö.

Berättelserna kommer att delas upp i dels vilka länder som berättarna har flytt från och dels på vilket sätt som de har flytt på, till exempel genom hav eller land. Och sedan spridas på en gemensam plattform fylld med videoklipp, ljudklipp samt artiklar.

En av anledningarna till att det just har blivit Malmö Stadsbibliotek som representerar Sverige är att Skåneregionen har tagit emot flest nyanlända de senaste åren. Och genom att ha med bibliotek från Grekland och Tyskland så får man med länder som har tagit emot fler nyanlända än andra europeiska länder. Men ett av målen med projektet är att fler bibliotek och länder i framtiden ska ta del av det här sättet att jobba på.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4416&artikel=6642529

Foto: Erik Leo