Vilka berättelser och personer får vara med i historieskrivningen? Och vilka lämnas utanför? Det vill performancegruppen Otalt och kulturföreningen Kolonin i Arvika i Värmland undersöka och ifrågasätta genom sitt projekt Vi söker våra mödrar.

Vi vill lyfta fram grupper som inte utgör normen i historieberättandet, säger Sara Falkstad från den feministiska performancegruppen Otalt som är en av projektledarna. Genom att utgå från staden de bor i kommer de att lyfta fram både historiska personer som tidigare inte uppmärksammats och samtida personer vars berättelser är värda att bevara. Projektet ska mynna ut i en performance på en offentlig plats i Arvika, antagligen någon gång nästa år.

I slutet av februari arrangerades ett heldagsseminarium dit representanter för bland annat Värmlands museum, Rackstadmuseet och Värmlandsarkiv bjöds in till ett samtal om kulturarv, normkritik och samtidskonst.Många av deltagarna på seminariet var intresserade av att fortsätta samverka kring frågan, och tillsammans arbeta med begreppet som projektgruppen valt att kalla för ”en ny lägereld”.

En aspekt av den nya lägerelden är att påverka framtidens historieskrivning. Projektgruppen håller på att sammanställa ett tiotal intervjuer med Arvikakvinnor utifrån frågorna ”berätta om din mamma”, ”berätta om dig själv” och ”berätta om en plats i Arvika som betyder mycket för dig”.

Intervjuerna ska bli del av gruppens gestaltning och även lämnas över till något av arkiven i Värmland som kan bevara dem för framtiden. http://www.landetsfria.se/artikel/127538   https://www.facebook.com/OTALTarvika/ 

Fler normkritiska kulturarvsprojekt

100 år av glömska. Utställning på Jönköpings läns museum som visas till och med 22 mars. Genom workshopar i digital storytelling runt om i länet har kvinnor fått berätta om sina liv. http://jkpg.com/sv/jonkoping-huskvarna/100-ar-av-glomska/

Kvinnokarta Helsingborg. Medborgarskolan i Helsingborg driver ett projekt där de vill sätta kvinnor som har levt och verkat i staden på kartan. https://www.facebook.com/kvinnokartahbg/