Historien om råttan i pizzan är nästan lika gammal som den första pizzerian i Sverige. Men sägnerna fortsätter spridas över hela världen – och ännu snabbare i dag, enligt experterna. – Hivsmittat blod i blodapelsiner, råttor i pizzor, barn som kidnappas på stora varuhus.

Vandringssägnerna som sprids i dag har spridits under många år, men bara i olika skepnader. Det säger Bengt af Klintberg, författare och folklivsforskare som skrivit flera böcker på ämnet. Bengt af Klintberg är så bra på forskningsområdet att historier av denna typ kallas för klintbergare. — Det är väldigt ofta en uppdatering av berättelser som kan ha väldigt gamla anor, säger han. Oftast handlar sägnerna om grupper eller saker som är nya och outforskade för gruppen som sprider sägnerna.

Läs intervjun med Bengt af Klintberg här:

 http://www.metro.se/artikel/bengt-af-klintberg-sagor-och-vandringss%C3%A4gner-nu-och-d%C3%A5

Viralgranskaren är en avdelning i tidningen Metro lanserad 13 mars 2014. Viralgranskarens uppgift är att granska och analysera nyheter och internetfenomen som blir virala genom sociala medier. Bakom Viralgranskaren står journalisterna Jack Werner, Linnéa Jonjons och Åsa Larsson.  http://www.metro.se/viralgranskaren