Från Sagobygden/Sagomuseets Facebooksida 2017-06-24:

Idag hade vi glädjen att välkomna Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke till Sagobygden. Det blev besök på sägenplats, Sagomuseet och inte minst givande samtal om muntligt berättande och immateriellt kulturarv. https://www.facebook.com/sagobygden/

Alice i Sagolandet

Foto: Sagobygden.Sagomuseet. Från vänster Mikael Thomasson, Siw Svensson, Alica Bah Kunke, Per Gustavsson, Meg Nömgård