På ingen annan plats sprids läskiga historier lika snabbt som på internet. Nätet har gett upphov till många nya väsen och där sprids också berättelser blixtsnabbt över världen.

Nu har Institutet för Språk och Folkminnen lagt till flera nya avsnitt i Arkivväskan. Ett av dem handlar om mördarclowner, getmannen, Slender Man och skrattande hunden.

”Rädslor för olika gestalter har funnits i alla tider. Vad folk är rädda för varierar och knyts ofta till rädslor i samhället i stort. I våra folkminnesarkiv finns det mängder av beskrivningar av kusliga figurer. Det kunde vara rädslor för vissa etniska grupper eller yrken som anses ha en låg status, t.ex. rackare, bödlar, eller personer som ansågs trolldomskunniga; alternativt var det en fasa för övernaturliga väsen som skogsrået, näcken, Djävulen eller spöken. Även om samma motiv kunde förekomma i olika delar av världen, fanns det i äldre tid ingen motsvarighet till dagens medier och den hastighet med vilken rykten och rädslor sprids. Inte heller att merparten av olika åldersgrupper idag ständigt är uppkopplade och kan sprida rykten och kommunicera världen över. Tidigare förmedlades denna typ av berättelser muntligt och gick i regel från person till person, eller så spreds de genom tryckta texter som böcker och dagstidningar.”

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/for-dig-i-skolan/arkivvaskan/vasen-pa-natet.html 

Nya avsnitt finns också om Väsen idag och Väsen i populärkulturen.