FEST nätverket har fått medel från EU

Ett upprop och en inbjudan från FEST

Detta är vad vi arbetade med under konferensen i Paris 2016 och nu i år på Irland, och som styrelsen i FEST både förberett och efterarbetat. Så här kommer nu det slutgiltiga förslag som alla medlemsföreningar i Europa fått:



FEST-nätverket har fått medel från Creative Europe (EU) för att arrangera olika typer av event som främjar det Europeiska Berättandet. Huvudsyftet är att öka antalet och utveckla kvaliteten på de Storytellingevent som pågår  i Europa. 
 • Att utveckla den professionella kompetensen hos berättarna och deras samarbetspartners. 
 • Att bredda och synliggöra de områden där berättandet finns och att skapa en struktur för att dela kunskaper, samarbeta och nätverka.

För att uppnå detta ska vi nu skapa en 4-årig arbetsplan. Den är redan godkänd av EU-kommisionen och vi erbjuds 80% av de kostnader vi har för att genomföra detta.



Nu söker vi organisationer som är villiga att samarbeta med FEST, som vill arrangera berättarevent och andra aktiviteter där berättandet är centralt och som kan göra det under första året 1 juni 2017 - 31 maj 2018.  Detta ska passa in i det som är de prioriterade områdena

Projektet är indelat i 6 områden som alla har olika syften
 1. Strukturell utveckling av Storytelling-sektorn: FEST vill nå fler länder i Europa. Projektet betalar för 5 "ambassadörer" som kan organisera konferenser, möten, workshops i främst dessa länder RO, EE, LT, LV, BG, HR.
 2. Att förbättra förutsättningarna för det muntliga berättandet som en konstart. Att skapa verktyg för marknadsföring, att utse BerättarCuratorer, att koppla sammans berättarnätverken med andra konstnärliga nätverk och scener samt främja och vidareutveckla Världsberättardagen. FEST kan betala för max 8 berättare som erbjuder sig att delta i "nya arenor" eller vid andra evenemang (t ex existerande folkfestival). Vi söker efter berättare som vill utveckla kontakter med andra konstnärliga områden eller nya arenor där en berättare kan finnas med i programmet.
  
  FEST vill även erbjuda synlighet på en ny websida som handlar om World Storytelling Day. Detta innebär EJ ekonomiskt stöd till ditt eget program men en möjlighet att synas tillsammans med andra. Så skicka oss dina WSD-planer. Vi vill gärna veta mer om hur varje land genomför program under Världsberättardagen. Sedan publicerar vi dem.
 3. Professionell utveckling av berättare. FEST vill bidra till den professionella utvecklingen av berättare genom att titta på utbildningsbehov, utveckling av en läroplan för utbildning, utbytesprogram samt möjligheter för unga berättare att uppträda. Dessutom vill vi verka för en fortsatt professionell utveckling (CPD) för etablerade professionella berättare.
  
  FEST betalar (resor och boende) för 6 unga berättare som deltar i en befintlig festival. Vi söker efter festivaler som vill erbjuda detta samt 6 st unga berättare som vill delta.
 4. Koppling till andra konstformer och digitala medier. OBS EJ år 1. FEST vill främja och stödja synergin mellan det muntliga berättandet och andra mediekonstnärer. Det handlar om utbildning för berättare att använda ny teknik och möjligheter att testa sitt innovativa arbete med publiken. Det kan locka nya (unga) publikgrupper.
 5. Berättandet inom andra sektorer i samhället. FEST vill främja och stödja användningen av berättelser och berättartekniker inom olika samhällssektorer: offentliga sektorn, arbete med invandrare, nyanlända och flyktingar, den sociokulturella sektorn, utbildning, turism och kulturarv. Vi vill utveckla kvaliteten på insatserna inom dessa sektorer genom att introducera professionella berättare och deras kompetenser. Detta gör att berättarna kan förbättra sina chanser på arbetsmarknaden och hjälpa dem att hitta nya och/eller hållbara inkomstkällor. Detta ger också andra effekter i samhället som ökar inkludering och möjligheter att delta i eller besöka olika kulturprogram.
  
  FEST kan skicka (och betala för) upp till 5 experter/berättare som är specialiserade på att använda berättarmetoder och tekniker med andra målgrupper (t ex flyktingar, invandrare...) för att ge workshops för andra berättare på nationell nivå. Vi söker kandidater för att organisera en konferens eller workshop om ett av dessa ämnen. Vi letar också efter berättare/experter i detta ämne.
 6. Att bredda de Europeiska Berättareventen och skapa fler transnationella
  
  samarbeten. FEST vill öka möjligheterna för transnationellt samarbete inom berättarsektorn för artister och organisationer. FEST vill öka det internationella samarbetet mellan branschens aktörer för att finna gemensamma lösningar på de behov som finns. FEST vill öka antalet internationella berättarföreställningar samt koppla samman de redan befintliga internationella och nationella berättarfestivalerna med andra EU-initiativ som t ex det europeiska Kulturarvsåret 2018.
  
  FEST kan skicka (och betala för) upp till 5 berättare för uppträdanden i "icke.FEST-medlemsländer som RO, EE, LT, BG, HR. Vi söker kandidater som kan organisera ett berättarevent i ett av dessa länder. Vi söker också efter dem som kan stödja och främja initiativ som är kopplade till Kulturarv (berättarutbildningar eller utbildning av turistguider med kopplingar till berättande) och/eller det europeiska kulturarvsåret. Vi letar efter kandidater att ta initiativ för att koppla samman berättande och kulturarv.
Så nu är det upp till alla medlemsföreningar att skicka in det vi kan bidra med från Sverige. Nu behöver alla medlemsföreningar i BNS ge respons på detta! Vi i styrelsen behöver få veta om detta är något som ni vill delta i, vad ni kan bidra med samt inom vilket område (1-6).

Som vanligt är det korta ansökningstider, så jag måste ha in era synpunkter senast den 1 september för att vi ska hinna fylla i blanketten. Skicka svar till

rm.lindfors@gmail.com