Berättarnätet Sverige

Paraplyorganisation för den svenska berättarrörelsen

NYTT UPPROP: SÖK NU PENGAR TILL KREATIVA EUROPA!

 

NYTT UPPROP till ansökan för BNS medlemsföreningar 
till Kreativa Europa med FEST

Upprop till alla BNS-medlemmar
dvs medlemmar i föreningar som är med i BNS!
Har du / ni i er förening en ide som ni vill pröva eller vidareutveckla!! Så skicka den till oss!!! Nu har vi världens chans att komma med i FEST,s kreativa Europa projekt! men det är snabba puckar. 
1 sept vill vi ha in era ansökningar så vi hinner sammanställa och skicka vidare till FEST.
Vad drömmer ni om att göra i er förening? Vad behöver ni för att göra det? och Vad har ni redan för kompetens? kanske något någon annan behöver… i ett annat land i EU eller på Balkan. Skulle ni vilja samarbeta med andra föreningar? Vi i Sverige är på många sätt ett föregångsland för berättarföreningar i Europa
Ansökan finns att läsa på engelska med en ansökningsblankett här och på FB. Rose-Marie har gjort en översättning till Svenska och en förklarande lathund här nedan. Har ni ytterligare frågor kontakta ordförande Marina Granlund eller kassör Rose-Marie Lindfors. rm.lindfors@gmail.com marina.granlund@sagoringen.com
Rose-Mari skriver
Jag börjar med en liten förklaring till FEST och på vems uppdrag FEST-styrelsen arbetar. FEST är skapad på samma sätt som BNS, det är en ideell förening, baseras på medlemmarnas behov av samarbete, nätverkande och lärande inom området ”Storytelling”. De pengar som FEST nu fått via Creative Europe har kommit till tack vare varje medlemsförenings ideella arbete under många år, att vi under de tillfällen då vi mötts (3 dagar per år) arbetat fram tankar kring vad som behövs idag när det gäller BERÄTTANDET, hur det används, var i samhället det behöver utvecklas, och hur man kan lära av varann. Så FEST är en medlems styrd org med en styrelse som gör massor av ideellt arbete för att andra ska få ta del av ”kakan”. BNS är medlemsförening i FEST och därför har vi nu möjlighet att utveckla de delar som vi behöver utveckla i Sverige. Nätverka med likasinnade eller med såna som vi inte trodde vi behövde. Vi kan också erbjuda den expertise vi har. Så det funkar båda vägarna: Vad behöver vi? Vad kan vi? Om ni läser i ansökningsblanketten så finns det mycket tydliga frågor som alla lätt kan fylla i. 
Jag bifogar ansökningsformuläret (ovan). Det ligger ju också ute på webben, har legat där ett tag. Att det är formulerat ”vi söker efter” är ju för att det finns tydliga kriterier i ansökan som måste följas. Och om man har i åtanke att projektet är skapat för att medlemsföreningarna ska kunna utvecklas, skapa något nytt, och dessutom dela med sig av sina kunskaper, så är ju detta en chans för alla. Ang guidning och turism så har den punkten kommit till för att det finns så många som arbetar med kulturarv, guidning och berättande, och dom har deltagit i tidigare konferenser och format skrivningen.
Så för de som arbetar med berättande, guidning och turism i Sverige och som vill möta andra med samma inriktning, lära av varann, dela med sig av sina kunskaper, söka nya vägar tillsammans, för dom är det här en stor möjlighet. Nu kan man både jobba med att definiera, paketera och utveckla.
Jag ser att i det ni skriver kan ni, om ni vill, lätt lägga in det ni vill göra och det ni behöver, i ansökningsblanketten. Ni behöver inte veta namnen på den ni vill samverka med, eller lära av, det kan ni fylla i att ni lämnar det till arb. gruppen att ge förslag. För dom får ju sen in andra blanketter där det är folk som skriver : ”jag kan arbeta med kompetensutveckling inom…” Så behov och expertis matchas ihop, på bästa sätt.
Mitt förslag är att ni fyller i blanketten - för det är enklast om ni fyller i den själva, och skickar till mig och Marina, och så samlar vi in alla förslag och skickar till Guy och Abbi som jobbar med detta. Marina och jag kan titta på om det samlas något men det bästa är om ni fyller i allt själva. Det finns andra grupper i Sverige som sitter just nu och också skriver i ansökningsblanketten. Det blir ju bäst om de som är närmast verksamheten kan skriva själva. När det gäller kostnader så är det bra att kunna visa på att det finns en viss medfinansiering gärna mer än 20 % - det kan vara i ideell tid, i medfinansiering från BNS, eller de kommuner/regioner som ni finns inom.

Jag säger bara ”go for it”!

Hälsningar
Rose-Marie
maila ansökan och frågor till
rm.lindfors@gmail.com
marina.granlund@sagoringen.com

Ett upprop och en inbjudan från FEST

Detta är vad vi arbetade med under konferensen i Paris 2016 och nu i år på Irland, och som styrelsen i FEST både förberett och efterarbetat. Så här kommer nu det slutgiltiga förslag som alla medlemsföreningar i Europa fått:

FEST-nätverket har fått medel från Creative Europe (EU) för att arrangera olika typer av event som främjar det Europeiska Berättandet. Huvudsyftet är att öka antalet och utveckla kvaliteten på de Storytellingevent som pågår  i Europa. 
 • Att utveckla den professionella kompetensen hos berättarna och deras samarbetspartners. 
 • Att bredda och synliggöra de områden där berättandet finns och att skapa en struktur för att dela kunskaper, samarbeta och nätverka.
För att uppnå detta ska vi nu skapa en 4-årig arbetsplan. Den är redan godkänd av EU-kommisionen och vi erbjuds 80% av de kostnader vi har för att genomföra detta.

Nu söker vi organisationer som är villiga att samarbeta med FEST, som vill arrangera berättarevent och andra aktiviteter där berättandet är centralt och som kan göra det under första året 1 juni 2017 - 31 maj 2018.  Detta ska passa in i det som är de prioriterade områdena

Projektet är indelat i 6 områden som alla har olika syften
 1. Strukturell utveckling av Storytelling-sektorn: FEST vill nå fler länder i Europa. Projektet betalar för 5 "ambassadörer" som kan organisera konferenser, möten, workshops i främst dessa länder RO, EE, LT, LV, BG, HR.
 2. Att förbättra förutsättningarna för det muntliga berättandet som en konstart. Att skapa verktyg för marknadsföring, att utse BerättarCuratorer, att koppla sammans berättarnätverken med andra konstnärliga nätverk och scener samt främja och vidareutveckla Världsberättardagen. FEST kan betala för max 8 berättare som erbjuder sig att delta i "nya arenor" eller vid andra evenemang (t ex existerande folkfestival). Vi söker efter berättare som vill utveckla kontakter med andra konstnärliga områden eller nya arenor där en berättare kan finnas med i programmet.
  
  FEST vill även erbjuda synlighet på en ny websida som handlar om World Storytelling Day. Detta innebär EJ ekonomiskt stöd till ditt eget program men en möjlighet att synas tillsammans med andra. Så skicka oss dina WSD-planer. Vi vill gärna veta mer om hur varje land genomför program under Världsberättardagen. Sedan publicerar vi dem.
 3. Professionell utveckling av berättare. FEST vill bidra till den professionella utvecklingen av berättare genom att titta på utbildningsbehov, utveckling av en läroplan för utbildning, utbytesprogram samt möjligheter för unga berättare att uppträda. Dessutom vill vi verka för en fortsatt professionell utveckling (CPD) för etablerade professionella berättare.
  
  FEST betalar (resor och boende) för 6 unga berättare som deltar i en befintlig festival. Vi söker efter festivaler som vill erbjuda detta samt 6 st unga berättare som vill delta.
 4. Koppling till andra konstformer och digitala medier. OBS EJ år 1. FEST vill främja och stödja synergin mellan det muntliga berättandet och andra mediekonstnärer. Det handlar om utbildning för berättare att använda ny teknik och möjligheter att testa sitt innovativa arbete med publiken. Det kan locka nya (unga) publikgrupper.
 5. Berättandet inom andra sektorer i samhället. FEST vill främja och stödja användningen av berättelser och berättartekniker inom olika samhällssektorer: offentliga sektorn, arbete med invandrare, nyanlända och flyktingar, den sociokulturella sektorn, utbildning, turism och kulturarv. Vi vill utveckla kvaliteten på insatserna inom dessa sektorer genom att introducera professionella berättare och deras kompetenser. Detta gör att berättarna kan förbättra sina chanser på arbetsmarknaden och hjälpa dem att hitta nya och/eller hållbara inkomstkällor. Detta ger också andra effekter i samhället som ökar inkludering och möjligheter att delta i eller besöka olika kulturprogram.
  
  FEST kan skicka (och betala för) upp till 5 experter/berättare som är specialiserade på att använda berättarmetoder och tekniker med andra målgrupper (t ex flyktingar, invandrare...) för att ge workshops för andra berättare på nationell nivå. Vi söker kandidater för att organisera en konferens eller workshop om ett av dessa ämnen. Vi letar också efter berättare/experter i detta ämne.
 6. Att bredda de Europeiska Berättareventen och skapa fler transnationella
  
  samarbeten. FEST vill öka möjligheterna för transnationellt samarbete inom berättarsektorn för artister och organisationer. FEST vill öka det internationella samarbetet mellan branschens aktörer för att finna gemensamma lösningar på de behov som finns. FEST vill öka antalet internationella berättarföreställningar samt koppla samman de redan befintliga internationella och nationella berättarfestivalerna med andra EU-initiativ som t ex det europeiska Kulturarvsåret 2018.
  
  FEST kan skicka (och betala för) upp till 5 berättare för uppträdanden i "icke.FEST-medlemsländer som RO, EE, LT, BG, HR. Vi söker kandidater som kan organisera ett berättarevent i ett av dessa länder. Vi söker också efter dem som kan stödja och främja initiativ som är kopplade till Kulturarv (berättarutbildningar eller utbildning av turistguider med kopplingar till berättande) och/eller det europeiska kulturarvsåret. Vi letar efter kandidater att ta initiativ för att koppla samman berättande och kulturarv.
Så nu är det upp till alla medlemsföreningar att skicka in det vi kan bidra med från Sverige. Nu behöver alla medlemsföreningar i BNS ge respons på detta! Vi i styrelsen behöver få veta om detta är något som ni vill delta i, vad ni kan bidra med samt inom vilket område (1-6).

Som vanligt är det korta ansökningstider, så jag måste ha in era synpunkter senast den 1 september för att vi ska hinna fylla i blanketten. Skicka svar till

rm.lindfors@gmail.com								
															    
					

3 kommentarer

   • Marina Maria Granlund

    23 augusti 2017 at 13:44

    Tack Magnus!

    Hoppas ni alla hittar blanketten nu.

    Ja det finns så mycket spännande som pågår i vårt land som vi kan lyfta fram.

    Några temaförslag som jag vet pågår är: Utvecklandet av guidning, vandring och berättande inom tex Turism, natur, kultur, historia, folkliv, pilgrimsvandring, läkande mm.

    livshistorier och språkutveckling med flyktingar

    samarbete med tex våra nära Baltiska länder där vår historia sammanflätas

    utveckla berättandet ihop med andra konstformer eller media

    Bilingual storytelling

    Bjuda in någon specialist under en konferens för att utveckla sitt arbete.

    Hur man paketerar och får ut berättandet.

    oragniserar en festival

    Eller talar om att jag/vi ivår förening besitter en viss kompetens…

    Marina Granlund
    Ordförande BNS

Lämna ett svar till Marina Maria Granlund Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*