Kan berättande vara ett sätt att nå kunskapsmålen? Ja, om det integreras som pedagogisk metod i utbildningen.

Berättande öppnar nya möjligheter till ett bättre lärande och en starkare ”tillsammanskänsla” oavsett ämnesområde eller utbildningsnivå. Det är utgångspunkten för konferensen Lära med berättande som genomförs i Skellefteå 14-15 februari.

Konferensen vänder sig till de som arbetar med lärande, oavsett utbildningsområde, ämne eller nivå. Grundskola, gymnasium, SFI, folkhögskola, kursverksamhet… konferenstemat är aktuellt på en generell nivå.

Dag 1 handlar om varför kreativitet och berättande är en viktig del i lärandet. Deltagarna får vetenskapliga motiv och legitimitet – ett fundament att bygga vidare på i sin roll som pedagog och lärare.

Dag 2 blir ett ”caserace” där det serveras konkreta exempel som ger deltagarna tips, inspiration och lust till ett kreativt lärande med berättande.

Konferensen på 14-15 februari 2019, som två halvdagar, från lunch till lunch.

Mer information finns här »