Ett projekt som möjliggjorts genom Eu stöd från FEST.

Tack vare styrelsen i BNS, och särskilt då ordförande Marina Granlund, fick vi
göra en förnyad ansökan till FEST under våren 2018. Och med ”vi” så menar jag
här vår berättarförening Ammarnäsguiderna – AGVV. Marina Granlund
förmedlade kontakt med Regina Sommer, stadsberättare i staden Aachen i
Tyskland, och vår ansökan föll in under Kulturarvsåret i EU, 2018. Ansökan
beviljades medel – först muntligt och senare via mejl på sommaren 2018, men
inte formellt förrän långt in på hösten 2018.
På grund av att vi litade på våra kontakter så genomförde vi i alla fall
förberedelserna i god tid för att kunna låta Regina Sommer ingå i våra
Berättardagar i Ammarnäs den 1-3 november 2018. Det är om hennes
föreläsning den 1/11, workshop 2/11 och berättarföreställning 3/11, som denna
rapport ska handla. Och från detta väljer jag att teckna konturerna på en Berättarguide.

Skriver Urban Berglund Ammarnäs

 

Läs hela Berättarguiden han skriver här! AGVV och Regina Sommer 2018