Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Höstmöte i Norrköping 15-17 november


Välkomna till Höstmöte och dubbelt SM i berättarslam
”Att nå unga”

Berättarnät Norrköping är värdar för 2019 års höstmöte.

Fredag
Drop in från kl 18.00 Ingen fast programpunkt, utan det ges tillfälle att mötas, mingla och nätverka. Mer information kommer!

Lördag:  ”Att nå unga”
9.30 – 10.00 Frukostmingel och drop in

10.00 – 12.00 Under förmiddagen erfarenhetsutbyte om arbete med barn och unga runt berättande. Förmiddagen leds av Verena Haller och Anna Lundquist, men allas bidrag kan vara till glädje. Meddela vid anmälan om ni vill dela med er och av vad.
12.00 – 13.30 Lunch (vegansk soppa och bröd till självkostnadspris)

13.30 – 15.30 Varför använda muntligt berättande bland barn och ungdomar? Ola Henricsson, grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet berättar om sitt arbete och om sin forskning.
Samtidigt:
13.30 – 15.30 Juniorworkshop i berättande för unga deltagare med Anna Lundquist, berättare och pedagog. I första hand till de tävlande i juniorslam, men upp till 12 deltagare välkomna. Ålder 10-17 år.

15.30 – 17.00 Paus
17.00 – 18.30 Gemensam middag för BNS mötesdeltagare samt tävlande i de båda  slammen (+ den vuxne som följt med en junior).

Berättarfest
18.30 börjar det! På programmet:

SM i Juniorslam
SM i Vuxenslam
Öppen Berättarscen Meddela gärna i samband med anmälan om ni vet att ni vill berätta först till kvarn, 6-7 minuter/pers. Efter att de föranmälda berättat blir ordet fritt.

Vi kör så länge vi har lust och ork, eller tills vi blir utkörda (ca 12.00)

Söndag
9.30 – 10.00 frukostmingel

10.00 – 12.00 Medlemsmöte BNS
”To be, or not to be, that is the question” Hur vill vi att det nationella nätverkandet ska fungera i framtiden? Vad är realistiskt och hur följer vi med i tidens förändringar?

Varmt välkomna!  

Hela helgen hålls på kulturhallarna i Norrköping:

Dynamo i kulturkvarteret Hallarna se även www.hallarna.org där ser du rätt adress o.d. Ingång från Tunnbindaregaten via den häftigt konstutsmyckade gården

Anmälan sker via mail till kontakt@annasaga.se senast 4 november

Kostnads fritt deltagande
Resa och logi ingår ej men en resesubvention går att söka (se villkor nedan)
För tips på boende se här

Glöm inte meddela specialkost!


Subventioner och bidrag i samband med årsmöte och medlemsmöte subventionerar BNS resa och boende för en delegat per medlemsförening.
Följande regler gäller:

  • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
  • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
  • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
  • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
  • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på tex milkostnad
  • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

 

30 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*