Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Författare: Anna Lundquist (sida 1 av 3)

Årsmöte och Medlemsmöte i Skellefteå 14 – 15 februari 2020

Välkommen till Skellefteå på BNS Medlemsmöte och BNS Årsmöte fredag den 14 feb

Kom och var med och forma framtiden för Sveriges berättarrörelse – vi vill ju att den ska vara det som vi alla har mest glädje och nytta av. Det kanske betyder att vi fortsätter som tidigare, eller att vi ska ändra form.

 

Program OBS! Med uppdateringar!
Fredag 14 feb på Västerbottensteatern Blå rummet
9:00 Presentation av Nordiskt Berättarcentrum och Skelleftebygdens berättarförening.
10:00 – 12:00 Samtal om Berättarnätet Sverige ska fortsätta som förening med styrelse eller om nätverket ska fortsätta som ett nätverk utan styrelse, fördelar, nackdelar.
Lunch på Västerbottensteatern – mer info kommer senare
15:00 – 16:00 Årsmöte Berättarnätet Sverige kl

18:00 Invigning av Skandinaviskt mästerskap i Vintersim i Skellefteå vid älven, där Skelleftebygdens Berättarförening är värd för VAKPOESIN – de 8 finalisterna går ner i isvaken i älven, reciterar sin dikt, och juryn väljer vinnaren. En folkfest vid och i älven.

19:00  Berättarföreställningen ”Being salmon, being human” i Tipitält där vi även äter middag under föreställningen. BNS bjuder på detta.

Being Salmon, Being Human – The Performance! This performance is about wonder and madness. Wonder about the beautiful creature the salmon is, born in a river, traveling for years in the oceans, swimming against the stream and jumping rapids. Madness of how the salmon industry has turned this fairytale creature into Biomass, maimed, blind and no longer able to navigate. With joik and sound artist Torgeir Vassvik, philosopher Martin Lee Mueller and storyteller Tiril Bryn Se trailer

Det finns 25 biljetter reserverade till BNS medlemsorganisationer. Varje förening som deltar i årsmötet har 1 biljett var och de övriga 9 biljetterna fördelas till de föreningar som har fler än 1 deltagare.

En nyhet: Skelleftebygdens Berättarförening bjuder in till efterfest och berättarkväll på fredagen efter föreställningen, eftersom de flesta åker söderut på lördag.

Lördag 15 feb
15:00-15:30: Berättelser vid elden, på scen vid älven. Skelleftebygdens Berättarförening är värd för programmet. Vill du berätta anmäl dig till berattarforeningen@gmail.com  Max 5 min/pers. då det är en del i programmet för Vintersimmet i älven.
Pridetåget går genom staden samma dag. Folkfest!

Mer info kommer när du anmäler dig.

Boende:  Vandrarhem o hotel eftersom det är Vintersim den helgen bör du boka boende nu.

Berättarnätet Sverige ger varje medlemsförening reses- och boendesubvention http://www.berattarnatet.se/subvention-for-resa-och-boende/

Anmälan till medlemsmöte/årsmöte senast 30 januari 2020: rm.lindfors@gmail.com  

OBS! Du kan också passa på att delta i Berättarkonferensen ”Lära med berättande” 12-13 feb

 

Varmt välkommen

Berättarnätet Sverige

Skelleftebygdens Berättarförening & Nordiskt Berättarcentrum/Västerbottensteatern

 

Tankar inför årsmötet 2020

I år behöver vi ta ställning till en fråga som smugit sig allt närmare de senaste åren, i takt med att medlemsantalet sjunkit. Vi har diskuterat den i styrelsen, samt vid årsmöten och höstmöten i några år, så den är inte en överraskning för dem som varit med där. Det har dock inte alla, så därför vill styrelsen nu försäkra sig om att alla medlemmmar har möjlighet att sätta sig in i frågan och göra sin röst hörd.
En fråga värd att ställa sig är vad BNS betyder för medlemmarna och varför en del föreningar väljer att vara kvar medan andra väljer att inte vara kvar.

Kanske behöver vi inte BNS i form av en förening längre – kanske ett nätverk är en mer adekvat lösning. Det kan det finnas många tankar och åsikter om. Alla verkar överens om att vi fortfarande vill kunna träffas och nätverka. Men de som kommer på mötena är ju inte alla som är medlemmar i BNS. De senaste åren har det varit ungefär samma fem föreningar som skickat representanter till såväl årsmöte som höstmöte. Flera kommer inte, så vi hör inte deras röster. Och vi hör inte från dem som valt att gå ur, vad deras anledning var. Vi skulle helst höra alla!

Klura gärna på följande frågor i era respektive föreningar: Vad skulle alternativen innebära? För årsmötet? För framtiden? Förening vs nätverk?

En förening ska ha en styrelse som representerar alla medlemmar, stadgar, budget, kassör, årsmöte med redovisning etc. Så som det är nu, vi vet vad vi har – det är en tids- och resurskrävande apparat, oavsett om ansvariga får ersättning eller ej. I nuläget får styrelsen ersättning för resor och boende i samband med medlemsmöten – i övrigt lägger de ner egen tid och egna resurser på arbetet. Styrelsemöten hålls över internet mellan medlemsmötena. Kassören har också ansvar för ekonomin, med vad det innebär av redovisning och ansökningar etc.
En av fördelarna med en förening är att kunna söka pengar från fonder och kulturrådet mm. Möjligheten att söka just de pengar vi tidigare fått från Kulturrådet för att underlätta för samt förgylla mötesarrangemang har dock minimerats till gränsen, eller kanske tom under den – eftersom vårt sjunkande medlemsantal gör att vi inte uppfyller alla kriterier för just den potten.

Ett nätverk utformas av de som väljer att vara med. Det finns ingen styrelse och inga yttre krav på årlig redovisning. Möjligheten att söka finansiering finns då inte på samma sätt, men kan kanske lösas genom att föreningar i nätverket söker pengar för samarbetsprojekt på andra vis.
Hur nätverket ser ut beror på dem som är med. Vad skulle medlemmarna vilja ha det till? Vad skulle de göra?

Vill vi ha kvar föreningen behöver årsmötet välja en ny styrelse, vilket valberedningen arbetar med nu. Hör av er till dem om ni vill vara med! Ordförande Marina Granlund är vald på två år och har ett år kvar. Sittande kassör Rose-Marie Lindfors avgår, så den posten behöver tillsättas (två år), samt några ledamöter/suppleanter (ett år).

Vill vi ha ett nätverk istället för en förening finns en procedur att följa för att nedläggningen ska vinna laga kraft; att beslut fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Det ska gå minst en månad mellan mötena. Sittande styrelse kan i så fall sitta kvar under processen.

Denna fråga kommer alltså att vara en punkt under årsmötet och den kommer att gå till omröstning.

De representanter som kommer på årsmötet är de som kommer att vara med och påverka framtiden för BNS. Se till att skicka någon om utgången är viktig för er!

Utdrag ur Berättarnätet Sveriges stadgar, antagna 2016:
§ 10 FÖRENINGENS UPPHÖRANDE Beslut om föreningens upphörande skall, för att vara giltigt, fattas av två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om föreningens upphörande fordras minst två tredjedelar av de i beslutet deltagandes röster. Beslut om föreningens upphörande skall innehålla föreskrift om hur föreningens kvarvarande tillgångar skall användas.

Barn som berättar

Snart är det dags att för andra gången kora Sveriges Juniormästare i berättande.

Vi välkomnar alla ungdomar ca 10-17 år som vill söka till tävlingen att kontakta oss. Datumet blir den 16 november 2019 i Norrköping. BNS bjuder på resa, boende och en middag för varje ung tävlande och en medföljande vuxen. Det blir också workshop för de unga på lördag eftermiddag innan själva tävlingen. Vi vill att detta ska vara lekfullt och lärorikt för alla medverkande.  För tävlingen blir det en jury bestående av erfarna berättare som ger positiv feedback till varje deltagare i syfte att uppmuntra framtida berättande.

Har du ett barn som vill deltaga? Har ni fler frågor? Ta kontakt med oss. Om vi har fler än 5 som är intresserade kommer vi att välja ut de tävlande genom filmat berättande. Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta er.

Laurina Bergqvist, BNS styrelse

laurinatales@gmail.com

 

Påminnelse om BNS årsmöteshelg 5-6-7 april

Du har väl inte glömt anmäla dig till Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg? BNS vill vara en mötesplats för alla medlemmar med workshop, framtidsverkstad och berättarkvällar. Dagar då vi möts och utbyter kunskap och erfarenheter, då vi avslutar det år som varit och blickar framåt.

Alla medlemmars åsikter, behov och idéer är viktiga för oss, så om du har möjlighet att komma så du är varmt och hjärtligt välkommen! Det finns fortfarande plats kvar även om sista datumet egentligen passerat. Framförallt till lördagens diskussioner och söndagens årsmöte kan vi ju inte vara för många.

 

Värdar är Fabula Storytelling i samarbete med Berättarnät Öst och ALBA Sverige.
Plats om inget annat anges: Fabulas konferenslokal, Eastmansvägen 35

Program

5/4  Fredag kväll  19.00-21.30

Att berätta är att mötas
En interaktiv och kreativ berättarkväll med Marina Granlund och Verena Haller från BNÖ och ALBA
Vi arbetar med spontanberättande och roliga övningar.  Kaffe/te, macka finns till självkostnadspris

6/4  Lördag  09.00-22.00 

9.00  Morgon mingel fika.

9.30 Fabula storytelling
med berättarna och pedagogerna Ida Junker och Tomas Carlsson tar hand om oss under dagen.

10.00 Kulturföreningen Ax
samordningsorganisation för ideella föreningar inom kultur i vilken BNS nyligen blivit medlem. Verksamhetsutvecklare och projektledare Sanna Ekström presenterar föreningen.
”En röststark arena för amatörkulturen i samhället och kulturpolitiken”.
Vilka möjligheter kan växa fram ur detta? 9 april kommer BNS presentera sig på Ax Årsmöte.

10.20  Vår huvudpunkt: BNS roll nu och framåt. Samtal utefter det som sades under höstmötet.
Läs dokumentet från höstmötet i Malmö 2018 som finns längst ner i blå text.

12.00-13.00 Lunch
Vi hittar lunch på egen hand, det finns många restauranger i närheten.

13.00 – 16.00 Berättarworkshop med Mats Rehnman
OBS!
Då vi vill ge fler medlemmar möjlighet att medverka söker vi större lokal.

”Det inre ögat”
Ta med en berättelse på 5-7 minuter som du känner att du vill utforska bilderna i.

Mats Rhenman har gjort mycket för att lyfta berättarrörelsen både i Sverige och utomlands; som scenberättare, konstnär och inte minst som författare till berättarlitteratur. Han är även medgrundare av Berättarnätet Sverige, FEST (Federation for European Storytelling) och inte minst Fabula festival.

18.30 – 22.00 BNS  berättarmiddag med indiskt tema.

Kvällen fortsätter med Mingel och berättelser för dem som inte kan låta bli.
Ta med dig en kort berättelse att ha i bakfickan.

7/4  Söndag förmiddag  09.30- 12.00

09.30 Fika och drop-in

10.00 Berättarnätet Sveriges årsmöte
Se förslag till dagordning allra längst ner.

12.00 Avslut

 


Praktiskt

Adress
Eastmansvägen 35, Stockholm – intill Vasaparken
Mobilkontakt under årsmöteshelgen: Ida Junker, 070-200 92 43

Förslag på boende – ni bokar själva:
Hotell Oden hoteloden.se   Hostel Dalagatan www.dalagatan.se
3 + 2 bäddar finns även att boka hos privatpersoner till liten kostnad.

Logistik
Tunnelbana i närheten, Odenplan eller Sankt Eriksplan. Köp förslagsvis 48 timmars SL kort i bl.a. Pressbyrån.
Arlanda Flygbuss stannar på Torsgatan vid Wasaparken.


Anmälan

Via mail, senast 21 mars till BNS ordförande Marina Granlund, 0709-615 665
med kopia till Verena Haller, 0730-34 92 68
marina.granlund@sagoringen.com       verena.haller@bredband.net

Meddela då
När du kommer, specialkost,  samt vilken förening du tillhör.

Info om bidrag
Sökes hos BNS kassör Rose-Marie Lindfors rm.lindfors@gmail.com
 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på din resa/hotelrum. 
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

BNS bjuder så långt det är ekonomiskt möjligt på program, workshop och middag men reserverar sig ändå för att en viss kostnad kan tillkomma. Vi återkommer i så fall med besked om detta.


BNS är en ideell nätverksorganisation
och har inget eget säte. När vi anordnar medlemsmöten såsom årsmöte och höstmöte gör vi det i samarbete med en eller flera av våra medlemsföreningar – så får vi möjlighet att hälsa på varandra i landets olika hörn! Vi kan mötas och dela erfarenheter, bekymmer och idéer samtidigt som lokalföreningarna får visa vad de gör, på ett sätt som kan göra dem synligare såväl lokalt som nationellt.
 
Vi tackar på förhand de anordnande föreningarna, som fixar lokaler och subventionerade workshops och på olika sätt engagerar sig för att lyfta vårt gemensammas arbete inom berättarrörelsen. 

Återigen, varmt välkomna i berättargemenskapen!

 

 

 

 

 

 

 


BNS Historik & nuläge med tillägg

Behövs ett nationellt berättarnätverk? Varför? Hur arbetar vi vidare?

Berättarnätet Sverige bildades 2006 utifrån de behov och ambitioner som fanns då. Under dessa 12 år har det muntliga berättandet utvecklats i Sverige som konstform, som kulturarv, som pedagogiskt, demokratiskt, socialt och läkande verktyg.

Många av medlemsföreningarna har genomgått stora förändringar under dessa år. En del har vuxit och haft möjlighet att utvecklas. Några har avlutat sin verksamhet och lagt ner ofta p.g.a åldersskäl eller andra personliga omständigheter. Andra har avslutat sina medlemskap i BNS för att man bytt inriktning på verksamheten.

Muntligt berättande finns idag inom skapade skola, på teaterscenerna, i kulturföreningar, i folkbildning och lärande, kulturarv, bibliotek, demokrati, inkludering, kommunikation, politik, hälsa, vård och skola. Idag är Sveriges berättare verksamma i dessa sammanhang, och det gör att kartan över hur Berättarnätet Sverige ser ut har förändrats.

Behovet av ett nationellt nätverk finns, men vi ser också att vi tappat 10 medlemföreningar under året av orsaker jag beskriver ovan. Så vi valde under höstmötet i Malmö 9 – 11 nov, att stanna upp och reflektera över nätverkets roll idag, och påbörja ett utvecklingsarbete som vi ser är nödvändigt att göra.

Höstmötets frågor:

 • Behövs ett nationellt nätverk? Varför?
 • Vad ska ett nationellt nätverk göra idag?
 • Vilka förändringar behöver vi göra då?

Dessa frågor har delvis fått svar, börjats konkretiseras och en arbetsgrupp har bildats för att arbeta vidare med utvecklingen:

Behövs ett nationellt nätverk?

JA – Berättarnätet Sverige behövs som nationellt nätverk som en paraplyorganisation, en sammanhållande länk för de berättare och de föreningar/organisationer och kompanier som är verksamma idag.

Vad ska ett nationellt nätverk göra idag?

 • Det ska samla berättarna och organisationerna och verkar för att synliggöra det som pågår, inspirera till samarbeten och utveckling av det muntliga berättandet.
 • Det nationella nätverket ska också främja utvecklingen av det muntliga berättandet i vid bemärkelse.
 • De berättare som är verksamma idag behöver ett gemensamt forum där vi kan mötas, inspireras och utvecklas tillsammans.
 • Initiera samarbete för att driva gemensamma frågor regionalt, nationellt och internationellt.
 • Det europeiska nätverket FEST (Federation for European Storytelling) är betydelsefullt för berättarrörelsen i Sverige. Viktigt att vi finns med i internationella sammanhang.
 • Utbildning och forskning behöver utvecklas.
 • Synliggöra nätverket, skapa intresse och engagemang.

VAD är viktigt att satsa på under 2019?

 • Kartlägga dagsläget hos alla medlemsföreningar, behov och utmaningar.
 • Skapa förutsättningar för medlemmarnas delaktighet, främja gemensamma utbyten av kunskap och erfarenheter.
 • Synliggöra BNS på nya sätt.
 • Hitta sätt att nå de unga, mötas i nya sammanhang.
 • Öppna upp för nya typer av medlemskap

Därför föreslår Berättarnätet Sverige att vi inför 2019 kan ansöka om verksamhetsbidrag från KUR, men med dispens utifrån de rådande förutsättningarna, och med fokus på en inriktning och strategi som är anpassad till den tid vi lever i.

Sverige den 20 november 2018

Arbetsgruppen för utveckling och förändring

Karin Hultenheim, Jörgen Bodner, Agnes Rehn, Robert Herrala, Rose-Marie Lindfors

på uppdrag av styrelsen för Berättarnätet Sverige


Tillägg februari 2019

Tyvärr fick vi avslag på det högre sökta beloppet. Vi har däremot fått det sedvanliga beloppet som med nöd och näppe, ska räcka till resebidrag för våra medlemmar och styrelsen med kostnader och utlägg för innehåll vid årsmöte, höstmöte och för att en representant ska kunna åka på det årliga europeiska FEST-mötet, medlemsavgift, mm (Federation for European Storytelling som under året gett kulturbidrag för utveckling till två av våra medlemsorganisationer, Berättarnät Kronoberg och Ammarnäs guiderna)

Därför är även medlemsavgifterna från föreningarna mycket viktiga i BNS budget.

Stipendiet för årets berättarförening får även i år utgå.

I övrigt arbetar styrelsen helt ideellt.


BNS har nu blivit medlemmar i Ax kultur  www.axkultur.se

Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur.

Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:

 • Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå amatörkulturens behov och förutsättningar
 • Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om amatörkultur
 • Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 22 medlemmar


Förslag till dagordning

ÅRSMÖTE för Berättarnätet Sverige  Söndag den 7 april

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare (tillika rösträknare) för mötet
 3. Fastställande av dagordning och av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 5. Verksamhetsberättelsen för 2018
 6. Ekonomisk redogörelse för 2018
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande på två år. Kassör valdes på två år i Ammarnäs 2018; Rose-Marie Lindfors.
 10. Val av 3 styrelseledamöter för Berättarnätet Sverige.
 11. Val av 2 styrelsesuppleanter för Berättarnätet Sverige.
 12. Val av revisor samt revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning.
 14. Fastställande av medlemsavgift. Hänvisning till punkt 18 nedan
 15. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år. Hänvisning till punkt 18 nedan
 16. Behandling av inkomna motioner; skall vara inkomna minst fyra veckor före årsmötet så att de kan bifogas till kallelsen (senast 10 mars 2019). 
 17. Behandling av propositioner från styrelsen. Hänvisning till punkt 18 nedan
 18. Samtal om visioner och idéer för kommande år. Se dokument angående diskussioner under höstmötet 2018 (med blå text i kallelsen).
 19. Övriga frågor. Som anmälts under mötet samt enhälligt godtagits av deltagarna. Krav om enighet gäller även beslut fattade under denna punkt.
 20. Mötet avslutas.

 

Världsberättardagen 20 mars i år en onsdag

På vårdagjämningen infaller Världsberättardagen – World Storytelling Day. Den instiftades vid Ljungbys första berättarfestival 1990 (rätta mig om du vet bättre). Varje års tema beslutas i en internationell förslagprocess. Här ser du några tidigare teman:

2004 – Birds
2005 – Bridges
2006 – The Moon
2007 – The Wanderer
2008 – Dreams
2009 – Neighbours
2010 – Light and Shadow
2011 – Water
2012 – Trees
2013 – Fortune and Fate
2014 – Monsters and Dragons
2015 – Wishes
2016 – Strong Women
2017 – Transformation
2018 – Wise Fools
2019 – Myths, Legends, and Epics

Över hela världen berättas det kring det temat just denna dag. Vill du se vad som händer närmast dig så kolla om det finns inlagt på Facebooksidan


Här kommer också ett meddelande från FEST, där ju BNS är medlem. De vill att vi anmäler våra Världsberättarevent till dem, så berättandet får synas ännu mer.

Dearest Members; 
 
March 20th is World Storytelling Day – a global celebration of the art of oral storytelling. Each year has a theme that people use to organise events, plan performances, and share stories all around the world.
 
The theme of 2019 is Myths, Legends and Epics
 
FEST wants to motivate all FEST members to set up small local events to celebrate World Storytelling Day, around March 20th 2019. These can be oral Storytelling performances as well as applied storytelling activities with certain target groups (refugees, immigrants, youngsters, …).
 
In order to promote World Storytelling Day, and share resources by and for storytellers, we are calling for events for WSD on the theme Myths, Legends and Epics! 
Are you organizing something special for WSD, please fill in the form in attachment add a promo image and send it back to festeurope@gmail.com, all information will be collected and published on the FEST website and Facebook.
 
Thank you for your cooperation
 
The Fest Team
 
Katty Van Kerkhove
Skype: katty.vankerkhove_1
 
        

World Storytelling Day 2019

Myths, Legends, and Epics

March 20th is World Storytelling Day – a global celebration of the art of oral storytelling. Each year has a theme that people use to organize events, plan performances, and share stories all around the world.

The theme of 2019 is Myths, Legends and Epics

FEST wants to motivate all FEST members to set up small local events to celebrate World Storytelling Day, around March 20th 2019. These can be oral Storytelling performances as well as applied storytelling activities with certain target groups (refugees, immigrants, youngsters, …).

In order to promote this wonderful event, and share resources by and for storytellers, we are calling for events for WSD on the theme Myths, Legends and Epics! Are you organising something special for WSD, please fill in this form and submit, all information will be collected and published on the FEST website and Facebook.

Deadline for submissions is March 15th, 2019

Thank you
The Fest Team

 

WSD 2019 Form

Name of the Organiser/organisation

Country

Title of the Event

Venue address

Is this a new Venue for storytelling activities?

Date & Time of the event

Short Description of the event

Website

Links to Facebook event or other social media

 

 

Please send us a promo image, picture, flyer, video as attachment in the email.

Juniorworkshop

Under sportlovet organiserade BNS en workshop för 16 deltagare att prova på muntligt berättande i Malmö på MAF. Intresset var stort och rummet fylldes av entusiastiska nya berättarröster. Kanske kommer en av dessa ungdomar att tävla i juniorSM i berättarslam 2019. Alla lokala berättarföreningar: Har ni en kandidat till ungdomstävlingen i berättande 2019? Hör gärna av er till BNS om du tror att det finns ungdomar i din region som vill deltaga.
Ett syfte med workshopen var att få till ett litet filmklipp om ungt berättande. Håll utkik efter det!

Blänkare: Årsmöte 2019 5-7 april

Boka in i kalendern att Berättarnätet Sveriges årsmöte blir den 5-7 april i Stockholm.
Värdar blir Fabula Storytelling i samarbete med Berättarnät Öst och ALBA. Programmet är inte helt klart ännu, men det vankas workshop, middag och annat mingel. Det blir också viktiga diskussioner om BNS framtid, baserade på de samtal som fördes under höstmötet i Malmö. Så kom och var med, kom och nätverka, kom och påverka! Detaljer kommer snart!

Glöm inte anmäla dig till höstmötet!

Den andra helgen i november närmar sig och med den höstmötet. Och SM i berättarslam! Såhär långt har programmet utvecklat sig hittills:

Fredag 9 november: Samling från ca 17-18-tiden på MAF (Malmö amatörteaterforum), scen 1. Den som var med på årsmötet 2014 kommer att känna igen sig, det är samma lokal. Vi kommer att mingla med andra berättare – vi har denna kväll gäster från Danmark.
Det bjuds också på en föreställning: Svend-Erik Engh och Anna Lundquist ger första delen i ett treårigt projekt med tema Stockholms blodbad, vilket har sin femhundraårsdag år 2020. Fokus i år ligger på det gemensamma och föreställningen består av Danska, Skånska och Svenska folksagor.
Någon programpunkt kan tillkomma, med tanke på våra gäster.

Lördag 10 november: Samling på ABF, Spånehusvägen i Malmö. Exakta klockslag kommer senare, men dagen kommer bl.a. att bestå av, i denna ordning:
9.00 Höstmöte, styrelsen har några matiga funderingar att bita i. Samtidigt som de vuxna har möte kommer juniorerna att få berättarcoachning, från ca 10.00.
12.00 Lunch – Eventuellt sparar vi tid genom att hämta mat till självkostnad, men restauranger finns i närheten
13.00 – 16.00 Masterclass i muntligt berättande med Svend-Erik Engh.
17.00 Gemensam middag, catering på ABF
19.00 Samling på MAF, scen 1 för SM i berättarslam. Det blir test av nya regler, vi har fyra tävlande i år från Berättarnät Norr, Berättarnät Öst, Berättarnät Norrköping, samt Skåne.
Kvällen övergår sedan i öppen berättarscen, så länge vi orkar. Vill ni vara säkra på en plats i berättarlistan så tala om det i samband med anmälan. Först till kvarn!

Söndag 11 november: Samling på ABF för de sista programpunkterna, bland annat JuniorSM i berättarslam!
Dagen beräknas vara slut ca 13.00. Tack och adjö!

 

Anmälan: Skicka gärna ett dubbeladresserat mejl till Marina Granlund och Anna Lundquist. Vi vill veta ankomst- och avfärdstid, huruvida ni ska vara med på allt, samt om ni har behov av specialkost.

Det finns hotellrum bokade för de tävlande i berättarslam, samt några extra preliminärbokade på samma ställe; Hotel Noble House vid Gustav Adolfs torg och gågatan. Om du redan bokat men kan avboka, hör av dig till oss om du vill bo tillsammans. Hotellet ligger centralt, inom gångavstånd från Centralen och till MAF, men också ABF för den promenadpigga (Malmö centrum är litet), annars finns bussar och vi kan ordna busskort (Skånetrafiken tar tyvärr inte kontanter, men det går att betala via deras app eller förköpt magnetkort).

 

Varmt välkomna!

Ammarnäsdagarna 1-3 november: Att komma hem

Ammarnäsdagarnas tema för i år är ”Att komma hem”. Oavsett om ditt hem är i trakten eller längre bort, så kommer du att kunna njuta av storslaget vacker natur och ett gediget program. Se länkar!

Fritt inträde på allt – men du behöver boka din plats! Berättardagarna 1-3 november.

 

Story the Future Online Summit 10-30 september 2018

Berättartips från Karin Ferry

Har ni upptäckt Story the Future Online Summit? Det är ett toppmöte där 75 av världens bästa berättare intervjuas i drygt 40 timmar av 4 konferensledare online. ”Story” i uttrycket ”Story the Future” används som verb, frasen betyder ungefär ”Berätta framtiden”. Målet med konferensen är att fokusera på hur framtidens berättelser ska se ut med tanke på att våra berättelser skapar vår verklighet.

Det finns två sätt att ta del av intervjuerna. Med betalversionen, $152,67, i dagens värde 1384,37 sv kr, får man lyssna t.o.m. 31 december. Med gratisversionen får man behålla varje intervju i tre dagar. En annan skillnad är att endast i betalningsversionen kan man delta i tre direktsända konferenser tre lördagskvällar i ca två timmar vardera. En annan avsedd skillnad var att de s.k. bonushistorierna bara skulle kunna avlyssnas av betalarna, men om man klickade längst ner på intervjusidorna på namnet för kommande intervjuobjekt så kunde man få tillgång till bonushistorierna också så enda skillnaderna är de tre livemötena och tidspressen.

Toppmötet har pågått 10-30 september, men p.g.a. efterfrågan har ledarna beslutat att släppa alla intervjuer en extrahelg, fredag 5 oktober kl. 21 – måndag 8 oktober kl. 6 på morgonen, www.storythefuture.com

Jag tycker det ser ut som om de släpper även de tre livekonferenserna i kväll. Jag har lyssnat natt och dag i tre veckors tid, missade de tre första dagarna som jag ska försöka komplettera i helgen. Om man inte deltagit förut är kanske de tre konferenserna en bra satsning. Många av de intervjuade har skänkt gåvor, ”Speaker Gift” har stått längst ner på sidaorna. Richard Olivier t.ex. talade om Jung och skänkte listor över egenskaper för olika arketyper som kan göra det möjligt för en att analysera vilka arketyper som är aktiva i ens egen personlighet. Ashley Ramsden lottar ut en helg på Emerson College. Jag vet inte om gåvorna finns med i helgens utsändningar. Ashley var för övrigt den ende som berättade! Roi Gal-Or finns med bland bonusberättarna.

Det är värt att offra nattsömn på dessa inspirerande intervjuer!

Blänkare inför höstmöte och slam i Malmö 9-11 november!

Hej alla berättarvänner!

Hoppas ni har haft en bra sommar! Styrelsen har nu kommit igång med möten igen. Vi har diskuterat höstens möte samt SM i berättarslam. Från början hade vi av praktiska skäl fått dela på dessa två höstevenemang, trots att vi tyckte att det var bra att slå samman dem som förra året. Vi har dock enats om att det blir ännu mer praktiskt att hålla ihop dem. Det gör det enklare för alla som reser långt – och blir roligare. Vi håller ännu på att pussla på detaljerna i programmet, men vi kan redan nu lova en helg full av upplevelser, övningar och givande samtal – förutom en spännande tävling eller två. Ni kan se fram emot föreställning, masterclass, möte med planering inför nästkommande år, slam och berättarkafé, mm.

Så håll kalendern öppen helgen den 9-11 november och kolla in resor till Malmö! Vi kommer att hålla oss i centrala delen av stan, med gångavstånd till det mesta, där det går också bra med bussar. Mer detaljer kommer så fort vi har dem klara!

 

Vänliga hälsningar,  Styrelsen

Äldre inlägg