Berättarnätet Sverige

Paraplyorganisation för den svenska berättarrörelsen

Författare: Anna Lundquist (sida 1 av 3)

Barn som berättar

Snart är det dags att för andra gången kora Sveriges Juniormästare i berättande.

Vi välkomnar alla ungdomar ca 10-17 år som vill söka till tävlingen att kontakta oss. Datumet blir den 16 november 2019 i Norrköping. BNS bjuder på resa, boende och en middag för varje ung tävlande och en medföljande vuxen. Det blir också workshop för de unga på lördag eftermiddag innan själva tävlingen. Vi vill att detta ska vara lekfullt och lärorikt för alla medverkande.  För tävlingen blir det en jury bestående av erfarna berättare som ger positiv feedback till varje deltagare i syfte att uppmuntra framtida berättande.

Har du ett barn som vill deltaga? Har ni fler frågor? Ta kontakt med oss. Om vi har fler än 5 som är intresserade kommer vi att välja ut de tävlande genom filmat berättande. Om det blir aktuellt kommer vi att kontakta er.

Laurina Bergqvist, BNS styrelse

laurinatales@gmail.com

 

Påminnelse om BNS årsmöteshelg 5-6-7 april

Du har väl inte glömt anmäla dig till Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg? BNS vill vara en mötesplats för alla medlemmar med workshop, framtidsverkstad och berättarkvällar. Dagar då vi möts och utbyter kunskap och erfarenheter, då vi avslutar det år som varit och blickar framåt.

Alla medlemmars åsikter, behov och idéer är viktiga för oss, så om du har möjlighet att komma så du är varmt och hjärtligt välkommen! Det finns fortfarande plats kvar även om sista datumet egentligen passerat. Framförallt till lördagens diskussioner och söndagens årsmöte kan vi ju inte vara för många.

 

Värdar är Fabula Storytelling i samarbete med Berättarnät Öst och ALBA Sverige.
Plats om inget annat anges: Fabulas konferenslokal, Eastmansvägen 35

Program

5/4  Fredag kväll  19.00-21.30

Att berätta är att mötas
En interaktiv och kreativ berättarkväll med Marina Granlund och Verena Haller från BNÖ och ALBA
Vi arbetar med spontanberättande och roliga övningar.  Kaffe/te, macka finns till självkostnadspris

6/4  Lördag  09.00-22.00 

9.00  Morgon mingel fika.

9.30 Fabula storytelling
med berättarna och pedagogerna Ida Junker och Tomas Carlsson tar hand om oss under dagen.

10.00 Kulturföreningen Ax
samordningsorganisation för ideella föreningar inom kultur i vilken BNS nyligen blivit medlem. Verksamhetsutvecklare och projektledare Sanna Ekström presenterar föreningen.
”En röststark arena för amatörkulturen i samhället och kulturpolitiken”.
Vilka möjligheter kan växa fram ur detta? 9 april kommer BNS presentera sig på Ax Årsmöte.

10.20  Vår huvudpunkt: BNS roll nu och framåt. Samtal utefter det som sades under höstmötet.
Läs dokumentet från höstmötet i Malmö 2018 som finns längst ner i blå text.

12.00-13.00 Lunch
Vi hittar lunch på egen hand, det finns många restauranger i närheten.

13.00 – 16.00 Berättarworkshop med Mats Rehnman
OBS!
Då vi vill ge fler medlemmar möjlighet att medverka söker vi större lokal.

”Det inre ögat”
Ta med en berättelse på 5-7 minuter som du känner att du vill utforska bilderna i.

Mats Rhenman har gjort mycket för att lyfta berättarrörelsen både i Sverige och utomlands; som scenberättare, konstnär och inte minst som författare till berättarlitteratur. Han är även medgrundare av Berättarnätet Sverige, FEST (Federation for European Storytelling) och inte minst Fabula festival.

18.30 – 22.00 BNS  berättarmiddag med indiskt tema.

Kvällen fortsätter med Mingel och berättelser för dem som inte kan låta bli.
Ta med dig en kort berättelse att ha i bakfickan.

7/4  Söndag förmiddag  09.30- 12.00

09.30 Fika och drop-in

10.00 Berättarnätet Sveriges årsmöte
Se förslag till dagordning allra längst ner.

12.00 Avslut

 


Praktiskt

Adress
Eastmansvägen 35, Stockholm – intill Vasaparken
Mobilkontakt under årsmöteshelgen: Ida Junker, 070-200 92 43

Förslag på boende – ni bokar själva:
Hotell Oden hoteloden.se   Hostel Dalagatan www.dalagatan.se
3 + 2 bäddar finns även att boka hos privatpersoner till liten kostnad.

Logistik
Tunnelbana i närheten, Odenplan eller Sankt Eriksplan. Köp förslagsvis 48 timmars SL kort i bl.a. Pressbyrån.
Arlanda Flygbuss stannar på Torsgatan vid Wasaparken.


Anmälan

Via mail, senast 21 mars till BNS ordförande Marina Granlund, 0709-615 665
med kopia till Verena Haller, 0730-34 92 68
marina.granlund@sagoringen.com       verena.haller@bredband.net

Meddela då
När du kommer, specialkost,  samt vilken förening du tillhör.

Info om bidrag
Sökes hos BNS kassör Rose-Marie Lindfors rm.lindfors@gmail.com
 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på din resa/hotelrum. 
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

BNS bjuder så långt det är ekonomiskt möjligt på program, workshop och middag men reserverar sig ändå för att en viss kostnad kan tillkomma. Vi återkommer i så fall med besked om detta.


BNS är en ideell nätverksorganisation
och har inget eget säte. När vi anordnar medlemsmöten såsom årsmöte och höstmöte gör vi det i samarbete med en eller flera av våra medlemsföreningar – så får vi möjlighet att hälsa på varandra i landets olika hörn! Vi kan mötas och dela erfarenheter, bekymmer och idéer samtidigt som lokalföreningarna får visa vad de gör, på ett sätt som kan göra dem synligare såväl lokalt som nationellt.
 
Vi tackar på förhand de anordnande föreningarna, som fixar lokaler och subventionerade workshops och på olika sätt engagerar sig för att lyfta vårt gemensammas arbete inom berättarrörelsen. 

Återigen, varmt välkomna i berättargemenskapen!

 

 

 

 

 

 

 


BNS Historik & nuläge med tillägg

Behövs ett nationellt berättarnätverk? Varför? Hur arbetar vi vidare?

Berättarnätet Sverige bildades 2006 utifrån de behov och ambitioner som fanns då. Under dessa 12 år har det muntliga berättandet utvecklats i Sverige som konstform, som kulturarv, som pedagogiskt, demokratiskt, socialt och läkande verktyg.

Många av medlemsföreningarna har genomgått stora förändringar under dessa år. En del har vuxit och haft möjlighet att utvecklas. Några har avlutat sin verksamhet och lagt ner ofta p.g.a åldersskäl eller andra personliga omständigheter. Andra har avslutat sina medlemskap i BNS för att man bytt inriktning på verksamheten.

Muntligt berättande finns idag inom skapade skola, på teaterscenerna, i kulturföreningar, i folkbildning och lärande, kulturarv, bibliotek, demokrati, inkludering, kommunikation, politik, hälsa, vård och skola. Idag är Sveriges berättare verksamma i dessa sammanhang, och det gör att kartan över hur Berättarnätet Sverige ser ut har förändrats.

Behovet av ett nationellt nätverk finns, men vi ser också att vi tappat 10 medlemföreningar under året av orsaker jag beskriver ovan. Så vi valde under höstmötet i Malmö 9 – 11 nov, att stanna upp och reflektera över nätverkets roll idag, och påbörja ett utvecklingsarbete som vi ser är nödvändigt att göra.

Höstmötets frågor:

 • Behövs ett nationellt nätverk? Varför?
 • Vad ska ett nationellt nätverk göra idag?
 • Vilka förändringar behöver vi göra då?

Dessa frågor har delvis fått svar, börjats konkretiseras och en arbetsgrupp har bildats för att arbeta vidare med utvecklingen:

Behövs ett nationellt nätverk?

JA – Berättarnätet Sverige behövs som nationellt nätverk som en paraplyorganisation, en sammanhållande länk för de berättare och de föreningar/organisationer och kompanier som är verksamma idag.

Vad ska ett nationellt nätverk göra idag?

 • Det ska samla berättarna och organisationerna och verkar för att synliggöra det som pågår, inspirera till samarbeten och utveckling av det muntliga berättandet.
 • Det nationella nätverket ska också främja utvecklingen av det muntliga berättandet i vid bemärkelse.
 • De berättare som är verksamma idag behöver ett gemensamt forum där vi kan mötas, inspireras och utvecklas tillsammans.
 • Initiera samarbete för att driva gemensamma frågor regionalt, nationellt och internationellt.
 • Det europeiska nätverket FEST (Federation for European Storytelling) är betydelsefullt för berättarrörelsen i Sverige. Viktigt att vi finns med i internationella sammanhang.
 • Utbildning och forskning behöver utvecklas.
 • Synliggöra nätverket, skapa intresse och engagemang.

VAD är viktigt att satsa på under 2019?

 • Kartlägga dagsläget hos alla medlemsföreningar, behov och utmaningar.
 • Skapa förutsättningar för medlemmarnas delaktighet, främja gemensamma utbyten av kunskap och erfarenheter.
 • Synliggöra BNS på nya sätt.
 • Hitta sätt att nå de unga, mötas i nya sammanhang.
 • Öppna upp för nya typer av medlemskap

Därför föreslår Berättarnätet Sverige att vi inför 2019 kan ansöka om verksamhetsbidrag från KUR, men med dispens utifrån de rådande förutsättningarna, och med fokus på en inriktning och strategi som är anpassad till den tid vi lever i.

Sverige den 20 november 2018

Arbetsgruppen för utveckling och förändring

Karin Hultenheim, Jörgen Bodner, Agnes Rehn, Robert Herrala, Rose-Marie Lindfors

på uppdrag av styrelsen för Berättarnätet Sverige


Tillägg februari 2019

Tyvärr fick vi avslag på det högre sökta beloppet. Vi har däremot fått det sedvanliga beloppet som med nöd och näppe, ska räcka till resebidrag för våra medlemmar och styrelsen med kostnader och utlägg för innehåll vid årsmöte, höstmöte och för att en representant ska kunna åka på det årliga europeiska FEST-mötet, medlemsavgift, mm (Federation for European Storytelling som under året gett kulturbidrag för utveckling till två av våra medlemsorganisationer, Berättarnät Kronoberg och Ammarnäs guiderna)

Därför är även medlemsavgifterna från föreningarna mycket viktiga i BNS budget.

Stipendiet för årets berättarförening får även i år utgå.

I övrigt arbetar styrelsen helt ideellt.


BNS har nu blivit medlemmar i Ax kultur  www.axkultur.se

Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur.

Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:

 • Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå amatörkulturens behov och förutsättningar
 • Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om amatörkultur
 • Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 22 medlemmar


Förslag till dagordning

ÅRSMÖTE för Berättarnätet Sverige  Söndag den 7 april

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare (tillika rösträknare) för mötet
 3. Fastställande av dagordning och av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 5. Verksamhetsberättelsen för 2018
 6. Ekonomisk redogörelse för 2018
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 9. Val av ordförande på två år. Kassör valdes på två år i Ammarnäs 2018; Rose-Marie Lindfors.
 10. Val av 3 styrelseledamöter för Berättarnätet Sverige.
 11. Val av 2 styrelsesuppleanter för Berättarnätet Sverige.
 12. Val av revisor samt revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning.
 14. Fastställande av medlemsavgift. Hänvisning till punkt 18 nedan
 15. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande år. Hänvisning till punkt 18 nedan
 16. Behandling av inkomna motioner; skall vara inkomna minst fyra veckor före årsmötet så att de kan bifogas till kallelsen (senast 10 mars 2019). 
 17. Behandling av propositioner från styrelsen. Hänvisning till punkt 18 nedan
 18. Samtal om visioner och idéer för kommande år. Se dokument angående diskussioner under höstmötet 2018 (med blå text i kallelsen).
 19. Övriga frågor. Som anmälts under mötet samt enhälligt godtagits av deltagarna. Krav om enighet gäller även beslut fattade under denna punkt.
 20. Mötet avslutas.

 

Världsberättardagen 20 mars i år en onsdag

På vårdagjämningen infaller Världsberättardagen – World Storytelling Day. Den instiftades vid Ljungbys första berättarfestival 1990 (rätta mig om du vet bättre). Varje års tema beslutas i en internationell förslagprocess. Här ser du några tidigare teman:

2004 – Birds
2005 – Bridges
2006 – The Moon
2007 – The Wanderer
2008 – Dreams
2009 – Neighbours
2010 – Light and Shadow
2011 – Water
2012 – Trees
2013 – Fortune and Fate
2014 – Monsters and Dragons
2015 – Wishes
2016 – Strong Women
2017 – Transformation
2018 – Wise Fools
2019 – Myths, Legends, and Epics

Över hela världen berättas det kring det temat just denna dag. Vill du se vad som händer närmast dig så kolla om det finns inlagt på Facebooksidan


Här kommer också ett meddelande från FEST, där ju BNS är medlem. De vill att vi anmäler våra Världsberättarevent till dem, så berättandet får synas ännu mer.

Dearest Members; 
 
March 20th is World Storytelling Day – a global celebration of the art of oral storytelling. Each year has a theme that people use to organise events, plan performances, and share stories all around the world.
 
The theme of 2019 is Myths, Legends and Epics
 
FEST wants to motivate all FEST members to set up small local events to celebrate World Storytelling Day, around March 20th 2019. These can be oral Storytelling performances as well as applied storytelling activities with certain target groups (refugees, immigrants, youngsters, …).
 
In order to promote World Storytelling Day, and share resources by and for storytellers, we are calling for events for WSD on the theme Myths, Legends and Epics! 
Are you organizing something special for WSD, please fill in the form in attachment add a promo image and send it back to festeurope@gmail.com, all information will be collected and published on the FEST website and Facebook.
 
Thank you for your cooperation
 
The Fest Team
 
Katty Van Kerkhove
Skype: katty.vankerkhove_1
 
        

World Storytelling Day 2019

Myths, Legends, and Epics

March 20th is World Storytelling Day – a global celebration of the art of oral storytelling. Each year has a theme that people use to organize events, plan performances, and share stories all around the world.

The theme of 2019 is Myths, Legends and Epics

FEST wants to motivate all FEST members to set up small local events to celebrate World Storytelling Day, around March 20th 2019. These can be oral Storytelling performances as well as applied storytelling activities with certain target groups (refugees, immigrants, youngsters, …).

In order to promote this wonderful event, and share resources by and for storytellers, we are calling for events for WSD on the theme Myths, Legends and Epics! Are you organising something special for WSD, please fill in this form and submit, all information will be collected and published on the FEST website and Facebook.

Deadline for submissions is March 15th, 2019

Thank you
The Fest Team

 

WSD 2019 Form

Name of the Organiser/organisation

Country

Title of the Event

Venue address

Is this a new Venue for storytelling activities?

Date & Time of the event

Short Description of the event

Website

Links to Facebook event or other social media

 

 

Please send us a promo image, picture, flyer, video as attachment in the email.

Juniorworkshop

Under sportlovet organiserade BNS en workshop för 16 deltagare att prova på muntligt berättande i Malmö på MAF. Intresset var stort och rummet fylldes av entusiastiska nya berättarröster. Kanske kommer en av dessa ungdomar att tävla i juniorSM i berättarslam 2019. Alla lokala berättarföreningar: Har ni en kandidat till ungdomstävlingen i berättande 2019? Hör gärna av er till BNS om du tror att det finns ungdomar i din region som vill deltaga.
Ett syfte med workshopen var att få till ett litet filmklipp om ungt berättande. Håll utkik efter det!

Blänkare: Årsmöte 2019 5-7 april

Boka in i kalendern att Berättarnätet Sveriges årsmöte blir den 5-7 april i Stockholm.
Värdar blir Fabula Storytelling i samarbete med Berättarnät Öst och ALBA. Programmet är inte helt klart ännu, men det vankas workshop, middag och annat mingel. Det blir också viktiga diskussioner om BNS framtid, baserade på de samtal som fördes under höstmötet i Malmö. Så kom och var med, kom och nätverka, kom och påverka! Detaljer kommer snart!

Glöm inte anmäla dig till höstmötet!

Den andra helgen i november närmar sig och med den höstmötet. Och SM i berättarslam! Såhär långt har programmet utvecklat sig hittills:

Fredag 9 november: Samling från ca 17-18-tiden på MAF (Malmö amatörteaterforum), scen 1. Den som var med på årsmötet 2014 kommer att känna igen sig, det är samma lokal. Vi kommer att mingla med andra berättare – vi har denna kväll gäster från Danmark.
Det bjuds också på en föreställning: Svend-Erik Engh och Anna Lundquist ger första delen i ett treårigt projekt med tema Stockholms blodbad, vilket har sin femhundraårsdag år 2020. Fokus i år ligger på det gemensamma och föreställningen består av Danska, Skånska och Svenska folksagor.
Någon programpunkt kan tillkomma, med tanke på våra gäster.

Lördag 10 november: Samling på ABF, Spånehusvägen i Malmö. Exakta klockslag kommer senare, men dagen kommer bl.a. att bestå av, i denna ordning:
9.00 Höstmöte, styrelsen har några matiga funderingar att bita i. Samtidigt som de vuxna har möte kommer juniorerna att få berättarcoachning, från ca 10.00.
12.00 Lunch – Eventuellt sparar vi tid genom att hämta mat till självkostnad, men restauranger finns i närheten
13.00 – 16.00 Masterclass i muntligt berättande med Svend-Erik Engh.
17.00 Gemensam middag, catering på ABF
19.00 Samling på MAF, scen 1 för SM i berättarslam. Det blir test av nya regler, vi har fyra tävlande i år från Berättarnät Norr, Berättarnät Öst, Berättarnät Norrköping, samt Skåne.
Kvällen övergår sedan i öppen berättarscen, så länge vi orkar. Vill ni vara säkra på en plats i berättarlistan så tala om det i samband med anmälan. Först till kvarn!

Söndag 11 november: Samling på ABF för de sista programpunkterna, bland annat JuniorSM i berättarslam!
Dagen beräknas vara slut ca 13.00. Tack och adjö!

 

Anmälan: Skicka gärna ett dubbeladresserat mejl till Marina Granlund och Anna Lundquist. Vi vill veta ankomst- och avfärdstid, huruvida ni ska vara med på allt, samt om ni har behov av specialkost.

Det finns hotellrum bokade för de tävlande i berättarslam, samt några extra preliminärbokade på samma ställe; Hotel Noble House vid Gustav Adolfs torg och gågatan. Om du redan bokat men kan avboka, hör av dig till oss om du vill bo tillsammans. Hotellet ligger centralt, inom gångavstånd från Centralen och till MAF, men också ABF för den promenadpigga (Malmö centrum är litet), annars finns bussar och vi kan ordna busskort (Skånetrafiken tar tyvärr inte kontanter, men det går att betala via deras app eller förköpt magnetkort).

 

Varmt välkomna!

Ammarnäsdagarna 1-3 november: Att komma hem

Ammarnäsdagarnas tema för i år är ”Att komma hem”. Oavsett om ditt hem är i trakten eller längre bort, så kommer du att kunna njuta av storslaget vacker natur och ett gediget program. Se länkar!

Fritt inträde på allt – men du behöver boka din plats! Berättardagarna 1-3 november.

 

Story the Future Online Summit 10-30 september 2018

Berättartips från Karin Ferry

Har ni upptäckt Story the Future Online Summit? Det är ett toppmöte där 75 av världens bästa berättare intervjuas i drygt 40 timmar av 4 konferensledare online. ”Story” i uttrycket ”Story the Future” används som verb, frasen betyder ungefär ”Berätta framtiden”. Målet med konferensen är att fokusera på hur framtidens berättelser ska se ut med tanke på att våra berättelser skapar vår verklighet.

Det finns två sätt att ta del av intervjuerna. Med betalversionen, $152,67, i dagens värde 1384,37 sv kr, får man lyssna t.o.m. 31 december. Med gratisversionen får man behålla varje intervju i tre dagar. En annan skillnad är att endast i betalningsversionen kan man delta i tre direktsända konferenser tre lördagskvällar i ca två timmar vardera. En annan avsedd skillnad var att de s.k. bonushistorierna bara skulle kunna avlyssnas av betalarna, men om man klickade längst ner på intervjusidorna på namnet för kommande intervjuobjekt så kunde man få tillgång till bonushistorierna också så enda skillnaderna är de tre livemötena och tidspressen.

Toppmötet har pågått 10-30 september, men p.g.a. efterfrågan har ledarna beslutat att släppa alla intervjuer en extrahelg, fredag 5 oktober kl. 21 – måndag 8 oktober kl. 6 på morgonen, www.storythefuture.com

Jag tycker det ser ut som om de släpper även de tre livekonferenserna i kväll. Jag har lyssnat natt och dag i tre veckors tid, missade de tre första dagarna som jag ska försöka komplettera i helgen. Om man inte deltagit förut är kanske de tre konferenserna en bra satsning. Många av de intervjuade har skänkt gåvor, ”Speaker Gift” har stått längst ner på sidaorna. Richard Olivier t.ex. talade om Jung och skänkte listor över egenskaper för olika arketyper som kan göra det möjligt för en att analysera vilka arketyper som är aktiva i ens egen personlighet. Ashley Ramsden lottar ut en helg på Emerson College. Jag vet inte om gåvorna finns med i helgens utsändningar. Ashley var för övrigt den ende som berättade! Roi Gal-Or finns med bland bonusberättarna.

Det är värt att offra nattsömn på dessa inspirerande intervjuer!

Blänkare inför höstmöte och slam i Malmö 9-11 november!

Hej alla berättarvänner!

Hoppas ni har haft en bra sommar! Styrelsen har nu kommit igång med möten igen. Vi har diskuterat höstens möte samt SM i berättarslam. Från början hade vi av praktiska skäl fått dela på dessa två höstevenemang, trots att vi tyckte att det var bra att slå samman dem som förra året. Vi har dock enats om att det blir ännu mer praktiskt att hålla ihop dem. Det gör det enklare för alla som reser långt – och blir roligare. Vi håller ännu på att pussla på detaljerna i programmet, men vi kan redan nu lova en helg full av upplevelser, övningar och givande samtal – förutom en spännande tävling eller två. Ni kan se fram emot föreställning, masterclass, möte med planering inför nästkommande år, slam och berättarkafé, mm.

Så håll kalendern öppen helgen den 9-11 november och kolla in resor till Malmö! Vi kommer att hålla oss i centrala delen av stan, med gångavstånd till det mesta, där det går också bra med bussar. Mer detaljer kommer så fort vi har dem klara!

 

Vänliga hälsningar,  Styrelsen

Årsmöte 2018 i Ammarnäs

Inte riktigt alla deltagare

Kära berättarvänner!

Vi börjar med ett brev från en deltagare:

I år hölls BNS årsmöte i Ammarnäs.
Hen kan tänka sig: ”usch nej, en förenings årsmöte är det tråkigaste som finns!” Ja! det är sant, det är det tråkigaste som finns, ja! – i vanliga fall, men inte när det gäller BNS.
Jag har varit med om olika sådana möten genom åren och varje gång upplever jag att när det gäller berättare så är sådana årsmöte en öppning för en ny upplevelse.
I Ammarnäs fick vi träffa berättare som ville dela med sig av sina egna och sina förfäders berättelser. Vi träffade en ättling till en Nybyggarfamilj och Samiska kvinnor som berättade i sina miljöer i en snö täckt by som jag har inte kunnat föreställa mig var möjlig att vara i.
Där uppe i Sverige träffade vi berättare som arbetar intensivt och inspirerande med olika samhällsprojekt. Med nyanlända, med bortglömda byars människor, med att starta ett berättarcentrum. Vi hade en berättarkväll där vi berättade för varandra och för gäster från en scen med våra egna berättelser.
Jag blev påmind om att inte all kultur lever i Stockholm, Jerusalem eller NY.
Jag blev berikad, inspirerad, uppvärmd, lycklig, uppfylld…
Jag tänkte på att Dalai Lama gav oss människor en uppmaning till det nya Millenniet: ”Se till att ni besöker en ny plats varje år!” Vad betyder det? Ja, jag tror mig om att komma närmare till förståelse i vad det kan betyda för mig att möta en ny plats och de människor som lever där.
Tack BNS att ni gör det möjligt för oss, att träffa varandra, träffa nya människor i nya miljöer.
Tack för resebidraget. Tack för den goda goda maten. Och tack för alla berättelser!
/Ronit Koerner, medlem i Nordisk ALBA Sverige – Allians för Läkande Berättande i Norden ( Sverige, Norge, Finland, Danmark) och i BNÖ.

…fortsätter med:

Samlade anteckningar från dagar i ett vintervackert Ammarnäs.

I år hölls BNS årsmöte i Ammarnäs den 22 – 25 mars. Det var Ammarnäs Guiderna Vindelälvens Vägvisare som bjudit in oss, medlemsförening i BNS sen 2016. För några av deltagarna var resvägen mycket lång med första anhalten i Skellefteå och sedan flera timmar till i mörka natten sittandes inklämda i en minibuss. Men vi blev rikligt belönade då vi fick syn på gröna vandrande skyar på himlen. Norrsken! Vi måste ut ur bussen en stund för att uppleva detta naturfenomen. Och detta var bara början på de spännande dagar vi, 13 BNS-deltagare fick vara med om.

Högkvarteret inramat av snödrivor

Vi välkomnades av Urban Berglund och Christina Öster och inkvarterades i Vindelåforsens stugby. Värdparet gjorde allt för att vi skulle må bra och för att vi skulle få ta del av byn Ammarnäs från förr till nu – om hur turistguiderna alltmer satsar på berättandet med bl.a ”berättelser vid elden”. Vindelåforsens stugbys hjärta var ett mycket speciellt hus kallat Kärlekens Tröskloge. Det var vår mötesplats för samtal, diskussioner och för själva årsmötet. Våra måltider var en härlig upplevelse, med fantastisk god mat som Urban och Christina lagade i ordning av delikatesser från ren eller morgongröt gjord på hemmalet korn. En speciell eloge för fantastisk specialkost, bl.a. vegansk!

En fredag med samisk kultur och världsberättardagen

På fredag morgon bjöds vi på frukost från 07:30 i Kärlekens Tröskloge i stugbyn. Sedan vandrade vi ner till byn.

Vi var inbjudna att besöka en samekåta. Den var helt översnöad men en låg dörr ledde oss in till systrarna Åsa och Inger-Anna Skum. Vi slog oss ner på renfällar utlagda på björkriset. En av oss blev eldvakt och fick mata elden. Under tiden vi drack kokkaffe och åt kaffeost till, började systrarna berätta om sitt liv, sina förfäders liv, om Stallosagorna som de läser eller berättar för bl.a. barnen och om seder och bruk. De berättade mycket personligt om hur de väver ihop sitt moderna liv med den livsföring och tro som finns som självklarheter hos dem sen generationer tillbaka.
”På fjället känner jag mig fri”, sa Åsa Skum och det får stå som ett signum för samtalet i kåtan.

Marina utanför skol- och förskolebyggnaden

Medan de andra var i samekåtan, gjorde Marina Granlund och Anna Lundquist besök på byns förskola och skola. De låg båda i samma gula träbyggnad med utsikt över fjällandskapet, en förskoleavdelning och en åldersblandad skolklass. Flera språk var representerade och förskolepersonalen hade lappar med ord på olika samiska dialekter och minst ett par andra europeiska språk spridda i lokalen. Medan Anna hade sagostund med förskolebarnen hade Marina workshop med skolbarnen. Vana att berätta med och för barn och unga kunde båda konstatera att här hade vi barn vana vid att lyssna till berättelser, väl bekanta med sitt kulturarvs berättelser och pigga på att berätta själva. Förskolebarnen berättade om ekorrarna hemma i träden och äventyr med den insnöade gungan. När skolbarnen fick ställa frågor så undrade de bl.a. vilket hockeylag vi hejade på (mitt i slutspelet som AIK höll på att vinna). Nutid och historia lika levande.

Systrarna Åsa och Inger-Anna Skum

De samiska färgerna på bordet

 

 

 

 

 

 

 

Lunchen serverades i Samegården, som var minimuseum och kulturhus i ett. Vi bjöds på renköttssoppa eller grönsakssoppa med klimp, som tillagats av Dagny Skum. Efter lunch fick vi veta mer om Sameföreningens verksamhet samt om de samiska Stallosagorna och om muntlig tradition.

Den utdragna kylan och snön hindrade renarna att hitta mat, en del ungdjur togs hem till byn.

Så fortsatte vi vår promenad genom snölandskapet och byn med Urban som guide och Sorsele kommuns kulturchef Per Röckner som anslöt till gruppen. Han berättade om hur man satsar på kultur lokalt i byarna och att Sorsele kommun blivit vald till årets berättarkommun. Nästippar och tår frös, men den makalösa utsikten och allt vi fick veta gjorde att vi höll ut!
Vi fick se riksbekanta Potatisbacken, kyrkan och avslutningsvis Naturum där (tårna fick tina) deras guide Ethel Åberg berättade spännande om Vindelfjällens naturreservat med dess specifika växter och djur.
Mellan 16:30 och 18:30 var det en paus i programmet då vi hade möjlighet att ta lugnt innan kvällens aktiviteter påbörjades.

Klockan 18:30 startade den gemensamma middagen på Ammarnäsgården. Sorsele kommun bjöd på fjällfisk denna afton. Vi samtalade och åt gott.

Klockan 20:00 startade kvällens berättarevenemang, även det på Ammarnäsgården. Det skedde under rubriken Världsberättardagen och ”Visa dårar”. Ordfördelare för kvällen var Anna Lundquist. Många berättelser delades denna afton. Berättelser som visar att det inte alltid blir som man tänkt sig. Berättelser om stolta djur, om visdom och dårskap taget ur berättarens eget liv, om en man som troddes besitta eftertraktad visdom utav byborna, här passerade folksagor och berättelser om konungar från stjärnorna. En berättelse om flickan sol och en historia om de båda bröderna som drivit sin ovänskap alldeles för långt men så en dag så står en snickare på gården. Hur samerna fick sina renar, Israels klokaste dåre var några andra. Detta och mycket annat fick vi höra denna afton.

Berättade gjorde: Marina Granlund, Jan Sehlstedt, Jörgen Bodner, Anna Lundquist, Kerttu Jokela, Urban Berglund, Harleen Kalkaat, Verena Haller, Ronit Koerner och Laurina Bergqvist.

2017 års berättarförening AGVV

Marina Granlund tillkännagav också Årets berättarförening: Urban Berglund och Ammarnäsguiderna fick ta emot priset som årets berättarförening. Nomineringen hade gjorts av BNS styrelse – tyvärr hade BNS i år inga pengar att tillskjuta till priset, men det fina diplomet och äran fick de.

 

 

 

Gissa om vi var nöjda med vår första dag allesammans! Vi tyckte att vi fått en mycket berikande finstämd inblick i samernas liv, kultur och fjällvärld.
Att berätta och lyssna på berättelser det älskar vi, och det hade vi fått göra hela långa innehållsrika dagen!

Älgkon och hennes kalv hade sin dagliga morgonpromenad genom stugbyn

Årsmöteslördag.

Älgarna mötte upp vid stuga nio denna morgon. Vi bjöds på frukost i Kärlekens Tröskloge.

Urban berättade om Sorsele som årets berättarkommun i Västerbotten och han berättade även om ”Berättelser vid elden” som genomfördes i Ammarnäs i November 2017 i samarbete med Ammarnäsguiderna, Sorsele Samiska förvaltningsområde, Ammarnäs Sameförening, Studieförbundet Sensus, Sorsele kommun, Vindelåforsens stugby och Skelleftebygdens berättarförening.

Konstnären Marita Norin gjorde bl.a. medaljer och mynt.

Efter frukost guidades vi i Skulpturum där Urban berättade om utställningen.

Sedan hölls arbetsmötet och därefter BNS årsmöte i Kärlekens Tröskloge. Efteråt valde en del att koppla av i bastun, med dörr direkt ut i snödrivorna. Andra ordnade hjältemodigt med maten under tiden.

Rökt renhjärta och gravad renfilé samt älgkorv och hjortronsylt till detta serverades som förrätt. Huvudrätten bestod av renskav och klyftpotatis. Urban visade en utställning om Aslak Partapuoli som avflyttade från Ammarnäs och blev ingenjör i Stockholm.

Vi serverades efterrätt i form av pannacotta med hallonsylt.

Söndagsmorgonvy från stuga 5

Efter tidig söndagsfrukost gick färden hem igen.

Vi vill tacka Urban Berglund, Christina Öster, familjen Skum och alla dem som möjliggjort denna vistelse och detta årsmöte uppe i Ammarnäs.

 

I fusion, texter av helgens sekreterare Jan Sehlstedt, samt Verena Haller, Harleen Kalkaat och Anna Lundquist.

 

Vi gjorde viktiga saker också:

Tankar och synpunkter från Ammarnäsmötet om BNS framtida uppdrag och funktion.

Mötet inleddes med att Jörgen Bodner läste upp de frågeställningar som styrelsen i BNS önskade lyfta på detta möte. Sedan fick deltagarna kort presentera sig och den förening som var och en företrädde. (Listan över deltagare och deras respektive förening finns listade i slutet av detta protokoll) Frågorna kretsade kring BNS framtida funktion och uppdrag.

Marina listade även följande punkter innan samtal startades:

 • Styrelsearbete
 • Berättarslam
 • Utbildning
 • Inspiration
 • FEST

Internationellt samarbete

Växa

 • Verksamhet Kulturskolan
 • Ansökningar

Mötesledare var Anna Lundquist och Jan Sehlstedt

Frågorna ställdes till mötet där deltagarna fick skriva ner tankar som de ansåg vara viktiga för BNS framtida organisation och verksamhet. Alla fick reflektera och fundera innan de skrev ner sina tankar på POST-IT lappar. Lapparna sorterades sedan av mötet utifrån tre huvudkategorier där synpunkter eller frågeställningar borde hamna hos styrelsen, hos medlemsföreningarna eller någonstans mittemellan( i intressegrupper eller arbetsgrupper som kan arbeta tillsammans med både BNS styrelse och olika föreningar)

Mötets tankar omkring BNS styrelses uppdrag

BNS uppdrag

 • BNS; intresseorganisation för berättandets utveckling och användning i samhället.
 • BNS; Hur förtydliga att BNS är huvudorganisation?
 • BNS; internationella samarbeten och festivaler.
 • Viktigaste uppdragen, utbildning och nätverk?
 • Berättarlobbyn mot kulturskolan, lärarutbildningarna.
 • BNS; Verka för att berättandet stimuleras i skolorna (förskola och grundskola) via enskilda medlemmars arbete på skolor + verka för att det ska ingå i lärarutbildning ihop med NBC.

Styrelsens inre arbete

 • Förtydliga rutiner för styrelsearbetet.
 • Föreslås att styrelsemedlemmarna inventerar var och ens drivkrafter i tre punkter.

Mot föreningarna

 • Främja möten; olika föreningar har olika traditioner, viktigt att blandas med olika frågor och sätt som finns i landet.
 • För att inspireras. (BNS ska inspirera medlemmar och föreningar)
 • Dela med sig av arbetsmetoder mot t ex museer.

Mötets tankar om möjliga arbetsgruppers uppdrag

 • BNS; att möta mångsidighet.
 • Skapa mångkulturella kontakter.
 • BNS; att inspirera varandra att arbeta normbrytande.

Mötets tankar om berättarfestivalernas uppdrag

 • Idé framlades att berättarfestivalerna skulle kunna rulla på att turas om med att anordna SM i berättarslam.

Mötets tankar om Medlemsföreningarnas uppdrag

 • Skapa mångkulturella kontakter.
 • Tala om för alla att BNS finns.
 • Varför är det viktigt att träffas?
 • Muntligt berättande som metod för personlig utveckling eller … bör vi ha ett ärende?
 • Idé; varje förening förbereder en berättelse som upplyser om sin förenings trakt och under en vecka träffas vi och sätter upp det till en föreställning med musik (En Nils Holgersson inspirerad idé)

Avslutande kommentarer:

De olika synpunkter som listats här har inte viktats eller röstats om men dock har samtal förts om var de olika ”uppdragen” hör hemma.

Årsmötet hade synpunkter på hur styrelsen hade formulerat sig i verksamhetsplanen för 2018 och föreslås att dessa synpunkter beaktas inför nästa verksamhetsplan. Formuleringen rör syftet med BNS verksamhet där mötet föreslår att text fogas in enligt följande: ”syftet är att stärka och sprida det muntliga berättandet och utveckla berättarkonsten i Sverige.” Mötet hade även synpunkter på att Berättarslammet hade en så central roll i samband med det kommande höstmötet när det i dagsläget råder frågetecken omkring vem/vilka som kan axla ansvaret för att se till att detta arrangemang ros i hamn.

Engagerade mötesdeltagare

Närvarande vid mötet:

Marina Granlund Berättarnätet Öst / ALBA

Kerttu Jokela Berättarnätet Öst

Verena Haller ALBA – Sverige

Jörgen Bodner Berättarnätet Öst

Anna Lundquist Sagovävarna

Laurina Bergqvist Berättargruppen Ägir

Robert Herrala Nordiskt Berättarcentrum

Ronit Koerner ALBA / Berättarnätet Öst

Marinella Rolfart Berättarnätet Norrköping

Jan Sehlstedt Skelleftebygdens berättarförening

Harleen Kalkaat AGVV

Not; Urban Berglund och Christina Öster kunde inte medverka på mötet på grund av att den anlitade kocken fått förhinder.

Sekreterare för detta arbetsmöte var Jan Sehlstedt

På hemväg – glädjeskutt över lyckad helg

Bussgänget uppradade i solen utanför Lappstaden i Arvidsjaur

 

 

 

 

 

 

 

 

Och avslutar med ett brev från vår värd:

Värdparet Christina Öster och Urban Berglund bjöd på dramatisk saga, till allas förtjusning

Till
Sameföreningen Ammarnäs
Sorsele Samiska Förvaltningsområde
Naturum Ammarnäs
Förskolan Rävlyan
Ammarnäs Skola
BNS ordf. Marina Granlund
BNS v. ordf. Anna Lundquist
AGVV kassör och medarbetare Christina Öster

Från
Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare

Tack för er medverkan i programmet för arrangemanget ”BNS Årsmöte 2018”. Ni har alla bidragit till att upplevelsen av Ammarnäs som ort och av vår muntliga kultur blivit en oförglömlig upplevelse för många tillresta Berättarvänner. Och inte minst till att Ammarnäs Guiderna blev valda till årets Berättarförening i Sverige. Tack också till Marina och Anna som ställde upp som resurspersoner när det behövdes och stort tack till Christina Öster som gjorde arrangemanget till en mat-upplevelse utöver det vanliga.


Urban Berglund, ordf. AGVV

Ammarnäs Guiderna Vindelfjällens Vägvisare (AGVV)

c/o Urban Berglund

Organisk Design

Beföringsvägen 14

92495 Ammarnäs

orden@bertejaure.se

+46 70 6110301

Vindelåforsens stugby

 

 

Fotografier av Jörgen Bodner, Verena Haller och Anna Lundquist. Har någon bilder på något vi missat, skicka gärna in dem!

Äldre inlägg