Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

Författare: Ulrica_Rauhala (sida 1 av 2)

Berättelser är oslagbara när du vill lära ut något eller underhålla, förmedla en idé eller påverka. Men hur gör man för att lyckas?

Var hittar man rätt historier? Hur lär man in dem? Vilka knep
finns det för att fånga lyssnarna? I den här boken får läsaren
handfasta råd för att utveckla det egna berättandet, både i det
privata och i yrkeslivet

Författarna Mats Rehnman och Ida
Junker är två av landets mest erfarna
scenberättare och berättarpedagoger.
De är verksamma i berättarkompaniet

Fabula Storytelling, som driver utbild-
ningar, scener och projekt kring mun-
tligt berättande.

Berättelser är oslagbara när du vill lära ut något
eller underhålla, förmedla en idé eller påverka.
Men hur gör man för att lyckas?

”…en initierad teoretisk och praktisk grund för ’storytelling’ på ett koncist
och pedagogiskt välstrukturerat vis. Muntligt berättande kan inte minst

rekommenderas till alla som yrkesmässigt kan ha användning av ’storytell-
ing’, men även till allmänt intresserade.” / Henric Ahlgren-Bibliotekstjänst

 Författarna Mats Rehnman och Ida Junker är två av landets mest erfarna scenberättare och berättarpedagoger. De är verksamma i berättarkompaniet Fabula Storytelling, som driver utbildningar, scener och projekt kring muntligt berättande.

Läs mer på: storytelling.se/forlag/
Beställ: fabula@storytelling.se eller tel 08-344 133
Pris: 195 kr ink moms. Ev. frakt tillkommer.

Höstmöte i Norrköping 15-17 november

 

Välkomna till Höstmöte och dubbelt SM i berättarslam
”Att nå unga”

Berättarnät Norrköping är värdar för 2019 års höstmöte.

Fredag
Drop in från kl 18.00 Ingen fast programpunkt, utan det ges tillfälle att mötas, mingla och nätverka. Mer information kommer!

Lördag:  ”Att nå unga”
9.30 – 10.00 Frukostmingel och drop in

10.00 – 12.00 Under förmiddagen erfarenhetsutbyte om arbete med barn och unga runt berättande. Förmiddagen leds av Verena Haller och Anna Lundquist, men allas bidrag kan vara till glädje. Meddela vid anmälan om ni vill dela med er och av vad.
12.00 – 13.30 Lunch (vegansk soppa och bröd till självkostnadspris)

Ola Henricsson

13.30 – 15.30 Muntligt berättande och undervisning: Muntligt berättande och undervisning kan beskrivas utifrån två, förhållandevis, olika perspektiv. Å ena sidan kan det beskrivas som ett sätt att vara lärare, att berätta spontant eller planerat, i förhållande till ämnet för undervisning (allmändidaktiskt perspektiv på berättande). Å andra sidan kan det beskrivas som att berättande är själva ämnet för undervisning: storytelling på schemat (berättandedidaktik). I den här föreläsningen varvar Ola teorier kring berättande och undervisning med berättarövningar och lekar han använt i förskola och skola under snart tjugo år. Ola Henricsson är grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Samtidigt:
13.30 – 15.30 Juniorworkshop i berättande för unga deltagare med Laurina Bergqvist, berättare och pedagog. I första hand till de tävlande i juniorslam, men upp till 12 deltagare välkomna. Ålder 10-17 år.

15.30 – 17.00 Paus
17.00 – 18.30 Gemensam middag för BNS mötesdeltagare samt tävlande i de båda  slammen (+ den vuxne som följt med en junior).

Berättarfest
18.30 börjar det! På programmet:

SM i Juniorslam
SM i Vuxenslam
Öppen Berättarscen Meddela gärna i samband med anmälan om ni vet att ni vill berätta först till kvarn, 6-7 minuter/pers. Efter att de föranmälda berättat blir ordet fritt.

Vi kör så länge vi har lust och ork, eller tills vi blir utkörda (ca 12.00)

Söndag
9.30 – 10.00 frukostmingel

10.00 – 12.00 Medlemsmöte BNS
”To be, or not to be, that is the question” Hur vill vi att det nationella nätverkandet ska fungera i framtiden? Vad är realistiskt och hur följer vi med i tidens förändringar?

Varmt välkomna!  

Hela helgen hålls på kulturhallarna i Norrköping:

Dynamo i kulturkvarteret Hallarna se även www.hallarna.org där ser du rätt adress o.d. Ingång från Tunnbindaregatan via den häftigt konstutsmyckade gården
Anmälan sker via mail till kontakt@annasaga.se senast 4 november
Kostnads fritt deltagande
Resa och logi ingår ej men en resesubvention går att söka (se villkor nedan) hos vår kassör rm.lindfors@gmail.com
För tips på boende se här

Glöm inte meddela specialkost!


Subventioner och bidrag i samband med årsmöte och medlemsmöte subventionerar BNS resa och boende för en delegat per medlemsförening.
Följande regler gäller:

 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på tex milkostnad
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

REGIONALT BERÄTTARSLAM I UMEÅ

Biträdande MC Anna-Britta Hedström, Karin Ferry, Linnéa
Lundqvist, Käte Alrutz, MC Stefan Johansson. Foto: Offer

 

Lördag 6 april 2019 arrangerade Berättarnät Norr regionalt Berättarslam i Umeå

för fjortonde gången, i år på Kafé Station. Efter återbud p.g.a. sjukdom blev det

bara tre tävlande: Käte Alrutz, Karin Ferry och Linnéa Lundqvist. I grundomgången

tog Linnéa en knapp ledning, men i finalen segrade Käte över både Linnéa och Karin..

Grattis Käte! Stefan Johansson var MC och Anna-Britta Hedström biträdande MC.

Arrangörer var Berättarnät Norr, Studieförbundet Bilda och Kafé Station

 

Segrare: Käte Alrutz

FEST konferens 2019 En rapportering av Laurina Bergqvist

Som representant för BNS var jag med på FEST  under 3,5 dagar i slutet av juli 2019. Temat var Luriga Gränser som egentligen var två olika tema- gränser och trickster figurer i sagor. Fast gränserna kunde också vara lite luriga. Just temat gränser upplevdes som en autentiskt del av konferensen eftersom vi befann oss på ett område som var så nära gränsen på olika håll. När vi anlände till tågstationen i Tyskland behövde vi promenera några hundra meter över gränsen till nederländerna för att komma till själva Rolduc Abbey.

 

Första dagen på konferensen gick till årsmötet för föreningen. Det blev mycket prat om de 6 strängar som FEST  satsar på:

 1. öka nätverket i storlek och mångfald.

 2. Öka synlighet av berättande som en scenkonst

 3. Yrkesutbildning

 4. Använda och integrera berättande med ny teknologi och andra konstformer

 5. Berättande i andra delar av samhället

 6. Öka samarbete inom EU och mella olika länder och regioner

Det var också tal om olika medlems typer och de bidrag som FEST har fått och sedan delar ut.Nästa FEST konferensen blir den 23-26 juni 2020 i Turkiet. Danmark står soom värd i 2021.

 

Andra dagen började med en bussresa till tyskland för att höra på 2 föreläsningar där om sagor och vetenskap. Den första handlade om hur man kan göra sagor tillgängliga för alla även de med stora inlärningssvårigheter. Den andra föreläsningen handlade om hur man kan väva in vetenskap i berättelser och hur vetenskapspersoner kan använda berättandet. Sedan tillbringade vi en kort tid i Aachen innan vi gick på bussen igen. Det blev en intressant resa över gränserna gång på gång innan vi hoppade av bussen och gick över gränsen. Här fanns ett litet kapell som vi stannade för att titta på och en liten bäck var de flesta tog av sig skorna för att gå över gränsen.

 

Tillbaka på rolduc abbey fick vi välja mellan olika workshops. Jag gick på 2 workshops som både två handlade om sträng 3- yrkesutbildning. Den ena handlade om att själv fundera på sina kompetenser genom att använda en speciell kortlek med olika färger. Jag beställde ett kortlek till BNS som vi kan alla jobba med när den kommer med posten. Under vår övning hade jag en fråga som jag hörde ledde till mer diskussion och en förändring i de kompetenser som finns.

 

På lördag fick vi välja workshop igen och jag började med 3 timmars diskussion av tricksters idag och i framtiden med samtalsledaren Regina Sommer. Alla i denna grupp kände att detta var något som vi skulle vilja fortsätta att diskutera. Efter lunch njöt jag av 1,5 timmars öppet berättande tillsammans med främst berättare från irland. Mycket roligt tyckte jag, Den sista workshop som jag gick till handlade om att använda berättande i sociala projekt och ungdomsprojekt.

 

På ett sådant här konferens är det egentligen möten med andra berättare som föder nya ideer. För mig var det tre personer som jag uppskattade mest från konferensen. Det blev en upplevelse, information och inspiration för min del. När värmen där var olidligt bjöd vi med ett helt gäng för att lyssna till en berättelse ner i kryptan under kyrkan.  Sam Cannarozzi ville berätta en saga för mig och där på den gamla,heliga platsen (och svala platsen) berättade han i en stämning som man alltid kommer att minnas. Sedan träffade jag en berättare som har studerat samma masterutbildning vid ETSU som jag har. Jag uppskattade chansen att fråga henne om sin doktorsavhandling och forskning kring rollspels spel  som pedagogisk verktyg eftersom jag ska jobba med detta i min undervisning denna termin.Det blev precis den informationen som jag behövde. Sist men inte minst blev jag inspirerad på den sista workshopen med Fouad att tänka lite annorlunda om mitt berättande och utmana mig själv på ett personligt plan.

 

Vi var 4 representanter från sverige där. Jag representerade BNS medan det fanns 2 representanter från Fabula och en från nordisk berättar centrum. Som representant för BNS lade jag ut material om BNS på informations bordet och svarade på frågor  om BNS för andra berättare. Jag är säker att vi 4 berättare hade olika upplevelser och lämnade med olika intryck och ideer fast vi var på samma konferens. Jag lämnade med det som jag behöver för att jobba vidare med mitt berättande med särskild fokus på ungdomar och undervisning. Definitivt rekommenderar jag att om någon BNS medlem har möjlighet att åka till FEST konferensen i turkiet nästa år så är det väl värt tiden.

Fest 2019

Fest 2019

Höstmöte i Norrköping 15-17 november


Välkomna till Höstmöte och dubbelt SM i berättarslam
”Att nå unga”

Berättarnät Norrköping är värdar för 2019 års höstmöte.

Fredag
Drop in från kl 18.00 Ingen fast programpunkt, utan det ges tillfälle att mötas, mingla och nätverka. Mer information kommer!

Lördag:  ”Att nå unga”
9.30 – 10.00 Frukostmingel och drop in

10.00 – 12.00 Under förmiddagen erfarenhetsutbyte om arbete med barn och unga runt berättande. Förmiddagen leds av Verena Haller och Anna Lundquist, men allas bidrag kan vara till glädje. Meddela vid anmälan om ni vill dela med er och av vad.
12.00 – 13.30 Lunch (vegansk soppa och bröd till självkostnadspris)

13.30 – 15.30 Varför använda muntligt berättande bland barn och ungdomar? Ola Henricsson, grundskollärare från Göteborg och doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet berättar om sitt arbete och om sin forskning.
Samtidigt:
13.30 – 15.30 Juniorworkshop i berättande för unga deltagare med Anna Lundquist, berättare och pedagog. I första hand till de tävlande i juniorslam, men upp till 12 deltagare välkomna. Ålder 10-17 år.

15.30 – 17.00 Paus
17.00 – 18.30 Gemensam middag för BNS mötesdeltagare samt tävlande i de båda  slammen (+ den vuxne som följt med en junior).

Berättarfest
18.30 börjar det! På programmet:

SM i Juniorslam
SM i Vuxenslam
Öppen Berättarscen Meddela gärna i samband med anmälan om ni vet att ni vill berätta först till kvarn, 6-7 minuter/pers. Efter att de föranmälda berättat blir ordet fritt.

Vi kör så länge vi har lust och ork, eller tills vi blir utkörda (ca 12.00)

Söndag
9.30 – 10.00 frukostmingel

10.00 – 12.00 Medlemsmöte BNS
”To be, or not to be, that is the question” Hur vill vi att det nationella nätverkandet ska fungera i framtiden? Vad är realistiskt och hur följer vi med i tidens förändringar?

Varmt välkomna!  

Hela helgen hålls på kulturhallarna i Norrköping:

Dynamo i kulturkvarteret Hallarna se även www.hallarna.org där ser du rätt adress o.d. Ingång från Tunnbindaregaten via den häftigt konstutsmyckade gården

Anmälan sker via mail till kontakt@annasaga.se senast 4 november

Kostnads fritt deltagande
Resa och logi ingår ej men en resesubvention går att söka (se villkor nedan)
För tips på boende se här

Glöm inte meddela specialkost!


Subventioner och bidrag i samband med årsmöte och medlemsmöte subventionerar BNS resa och boende för en delegat per medlemsförening.
Följande regler gäller:

 • En delegat per medlemsförening kan få bidrag för omkostnader i samband med årsmöte och medlemsmöte.
 • Dina omkostnader, resa och boende, måste ha kostat mer än 500 kr
 • Du kan få ersättning för dina kostnader över 500 kr
 • Maxbelopp är 1000 kr per delegat
 • BNS behöver kvitton alternativt en faktura på tex milkostnad
 • Du måste självklart delta i årsmötet/medlemsmötet och söker subventionen i efterhand.

 

Berättarvandringar i Skellefteå

Finnforsrövarna en vandring för hela familjen som drog fulla hus! Berättare Jan Sehlstedt, Katarina Kling Löfbom och Marina Georgescu

Rövaren Marina

Ormens väg ligger den i Skellefteå? Jomenvisst!

18 augusti hölls berättarvandring bland fantasifulla berättare i ett fiktivt Västerbotten.
Västra Eriksberg i Skellefteå förvandlas under en timme till en spännande berättarmylla där författare, döda som levande, kända som okända tog plats. Det blev ett nedslag i Västerbottens starka berättartradition.

Ullis, Kerstin, Maggan, Rose-Marie, Karin från Skelleftebygdens Berättarförening

En liten hälsning från BNÖs ”Berättelser vid strandkanten”

Johan, Pelle, Agnes och Jörgen på Arholmen

Vi har erbjudit ett mycket varierat program med sammanlagt 8berättare. (Alltid 4 per tillfälle som berättat i princip 2 historier var.) Ett återkommande gensvar har låtit: ”Att de kan se och låta så väldigt olika”!? Jodå, det menar vi, och har sett oss som missionärer för den muntliga berättarkonsten. Vilket ju är ett av våra fundament.

Samtliga våra berättare är medlemmar i BNÖ. På de flesta ställen har vi fått med oss i avskedshälsning: ”Kom snart tillbaka”. Och det hoppas vi. / Jörgen Bodner

Deltagande Berättare: Pelle Olsson, Ida Junker, Johan Theodorsson, Jörgen Bodner, Agnes Rehn, Marina Granlund, Anders Holmberg och Håkan Jäder.

Storytelling Festival Örsundsbro

Sweden’s smallest and most International Storytelling Festival
will open its wings wide open again!
On August 2, 3 & 4 2019 we will be happy to receive you under the theme
The Sacred Masculine

Medverkande Gary Kendall [USA], Mats Rehnman [Sweden], Mia Verbeelen [Flanders, Belgium] Jeroen de Jong [The Netherlands], Gunilla Cullemark [Sweden], Jan Roelofs [The Netherlands] and Frans Koenigs [Sweden/The Netherlands].
Musik: Christina Falk [song] and Anna Brolin [piano].

Läs mer här http://www.berätta.com

Berättarturné i Stockholms skärgård

Fyra berättare från BNÖ och Fabula Storytelling far runt på 10 platser de närmaste månaderna.

Vi är fr.v Pelle Olsson, Jörgen Bodner, Ida Junker och Johan Theodorsson. Vi provade förra sommaren på Muskö och Arholma, det slog mycket väl ut, och vi fortsätter nu på nya platser förutom återbesök på de två förstnämnda.
Konceptet bygger på samarbete mellan oss och lokala arrangörer. Vi skräddarsyr material och evenemang tillsammans. På några ställen är det fri entré, på andra kan det kosta en slant för biljett. Ibland kan man dricka kaffe till, förse sig med ett glas vin eller till och med äta en bit mat. Vi kör utomhus eller inne, beroende på väder, oftast i anslutning till bygdegård eller café/restaurang.

Vi har redan återbesökt Arholma, nyss i mars, och avslutar sommarturnén där igen den 5:e augusti. Så där blir det tre besök inom loppet av ett år!
Vi räknar med att börja på Gåden 3/7, sedan Husarö 5/7, Muskö den 6/7 och Nämndö den 7/7. Generellt kl 19, söndagar på eftermiddagen.
I augusti blir det Ljusterö den 3:e, Gräddö den 4:e och alltså Arholma den 5:e.

En del föreningar vi haft kontakt med har haft fullt upp sommartid men vill gärna ha besök av oss i oktober. Ornö, Runmarö och kanske Sandhamn.

Se vår hemsida,  berattarnat-ost.se,  där vi återkommer med närmre besked om tid och plats.    

Vid två tillfällen kan inte Johan och Pelle, då hoppar Agnes Rehn och Anders Holmberg in.

BNS årsmöte 5 – 7 april 2019 i Stockholm

Vårt årsmöte hölls denna gången i Stockholm. Värdföreningar var Fabula, Berättarnätet Öst och ALBA.
Under helgen samlades ca. 25 medlemmar från föreningar norr-, söder och från mitten av Sverige i Fabulas lokaler i centrala Stockholm.
Fredag kväll startade vi upp med att under avspända former göra en rad lekfulla berättarövningar under ett rasande, snabbt tempo. Spontant berättande utifrån kortleken ”More than one story” samt berättartärningsspel gav teman för 1 – 2 minuter långa berättelser. Att variera röststyrka och tempo var en annan övning. Kvällen blev klart upplivande och många skratt hördes.

Lördagen innehöll ett späckat program. Sanna Ekström kom och presenterade Ax-kulturorganisation, där BNS sedan årsskiftet är medlemmar. Mer om det kan man läsa i medlemsbrevet alternativt på vår hemsida.
”Det inre ögat” var titeln på den workshop som Mats Rehnman gav på lördag eftermiddag i ABF-huset. Mats hade kokat ner en normalt två dagars lång kurs till tre mycket intensiva timmar. Vi tyckte alla att vi var privilegierade som fick möjlighet vara med på denna intressanta lärorika workshop. Berättarens inre öga måste se det som berättas – att skapa egna rika inre bilder – är det som det hela handlar om.

Stor del av tiden både lördag och söndag ägnades åt att fortsätta diskussionen utifrån de frågeställningar som grundlades under vårt höstmöte angående BNS förnyelsearbete gällande framtiden och nya arbetsformer.

Till middagen var vi tillbaka i Fabulas trivsamma rum och fann där en uppdukad indisk buffé. Det var inte bara fantastiskt god mat vi fick till livs utan också berättelser framförda av middagsgästerna.

Söndagens årsmöte flöt på och en mycket lång verksamhetsberättelse lästes upp.
Den nygamla styrelsen består av:
Marina Granlund, ordförande, Anna Lundquist vice ordförande, Laurina Bergqvist kassör, Ros-Marie Lindfors kassör, Verena Haller ledamot, Harleen Kalkat, ledamot. Nyvalda suppleanter är Lise-Lotte Eklund Botvalde och Ulrica Rauhala.

Tack till berättarföreningarna som ordnade årets årsmöte och ett alldeles särskilt stort tack till Fabula som lånade ut sina lokaler och såg till att vi fick kaffe vid pauserna och nydiskade muggar och tallrikar att äta på.
Vi var nog alla överens om att vi hade haft en mycket givande helg.

Vi önskar alla en skön berättar sommar!

Äldre inlägg