Berättarnätet Sverige

Paraplyorganisation för den svenska berättarrörelsen

Författare: Ulrica_Rauhala (sida 2 av 2)

En ursinnig kulturfestival!

Under två veckor i Jörn pågår en Ursinnigfestival.

Ett samarbete mellan Skelleftebyggdens Berättarförening, JESS (Jörns evenemangs och samhälls förening) och Kulturådet ”Kreativa Platser”. Efter tre års kreativ process är det snart dags för ett crescendo i form av Ursinnig festival som genomförs 24 maj – 6 juni.
Ursinnet som fanns i början blev en urkraft som under resans gång gett upphov till mycket kreativt skapande som engagerat så många människor i Jörnsbygden. Det vill vi nu visa upp, inte som en avslutning utan som början på en framtid med en levande landsbygd.

Programmet är storslaget! Vill du läsa mer, kolla in här

Projektet går under namnet ”Lyssna på oss”  

Under resans gång finns det många saker vi lärt oss och fått syn på. Hur kultur och en pott pengar kan skapa engagemang och kreativitet, i Jörn har det renoverats, startats kreativa företag och en kulturfond är född, dessa är bara några smakprov!

Vill du veta mer kolla upp vår hemsida!

Skelleftebygdens Berättarförening

 

Utbyte mellan Regina Sommer och Ammarnäs guiderna

Ett projekt som möjliggjorts genom Eu stöd från FEST.

Tack vare styrelsen i BNS, och särskilt då ordförande Marina Granlund, fick vi
göra en förnyad ansökan till FEST under våren 2018. Och med ”vi” så menar jag
här vår berättarförening Ammarnäsguiderna – AGVV. Marina Granlund
förmedlade kontakt med Regina Sommer, stadsberättare i staden Aachen i
Tyskland, och vår ansökan föll in under Kulturarvsåret i EU, 2018. Ansökan
beviljades medel – först muntligt och senare via mejl på sommaren 2018, men
inte formellt förrän långt in på hösten 2018.
På grund av att vi litade på våra kontakter så genomförde vi i alla fall
förberedelserna i god tid för att kunna låta Regina Sommer ingå i våra
Berättardagar i Ammarnäs den 1-3 november 2018. Det är om hennes
föreläsning den 1/11, workshop 2/11 och berättarföreställning 3/11, som denna
rapport ska handla. Och från detta väljer jag att teckna konturerna på en Berättarguide.

Skriver Urban Berglund Ammarnäs

 

Läs hela Berättarguiden han skriver här! AGVV och Regina Sommer 2018

Nyare inlägg