Norrbns karta
Karin Ferry

Nordväst
Maria Sedell
Monika Westin

Öst
Alf Engström
Ida Junker
Inger Lise Oelrich
Johan Theodorsson
Kersti Ståbi
Mats Rehnman
Matts Heijbel
Peter Hagberg
Sigrid Ogland

Väst
Annika Rockström

Sydost
Marinella Rolfart
Per Gustavsson
Sigrid Oldenburg

Syd
Margareta Larson