Berättarnätet Sverige

Paraplyorganisation för den svenska berättarrörelsen

Länkar

Länkar – Myter, sagor och traditioner

Från hela världen

http://www.story-lovers.com/libraryannouncement.html

http://btjerusalem.com/yashpeh/yashpeh.htm

http://www.worldstories.org.uk/

UR.se – Sagor i världen Utbildningsradions sida om sagor från hela världen.

Sagornas Europa En svensk sida om sagor från hela Europa.

Folksagor från hela världen En svensk hemsida med folksagor från hela världen.

Folk and Mythology Electronic Texts En mycket stor samling av berättelser ur folklore och mytologi från hela världen, samt en del essäer.

Encyclopedia Mythica: mythology, folklore, and religion. Stort mytologiskt uppslagsverk.

Myths and Legends Stor länksida till all slags mytologi

Mythic Crossroads: Myths and Legends Stor länksamling till mytologisajter och resurssidor, uppdelad i Brittiskt, Egyptiskt, Grekisk/romerskt, Norskt och annat.

MythSearch.com: Your portal to Mythology on the Web Länksamling till sajter om myter och epos, med sökfunktion.

SCA Storytelling Resources Listor av länkar till medeltida historier från hela den kända världen.

Windows to the Universe – Mythology Uppslagsverk kring himlakroppar, stjärnor och planeter, samt gudar, gudinnor och mytiska väsen ur olika kulturer, ordnade i teman.

The Book of Gods, Goddesses, Heroes and Characters of Mythology Omfattande samling av gestalter från världsmytologin, samt berättelser och länkar.

MythSearch.com Länkar till sidor om olika traditioner och kulturer.

Tales of Wonder Sagor samlade från en rad olika kulturer runt världen.

Fool’s Paradise – Tons-o-Trickster! Länkar till artiklar, berättelser och hemsidor om trickstern som gestalt i många av världens kulturer.

Hesoidos och Homeros Två grekiska giganter.

Fornnordisk mytologi och nordiska folksagor

Ginnungagap – om nordisk mytologi En svensk sida om nordisk mytologi.

Svenska sagor En svensk sida med sagor.

Eddan De nordiska guda- och hjältesångerna, i översättning från isländskan av Erik Brate

Norske Sagn & Eventyr Asbjørnsens och Moes sagosamling.

Oslo Universitet – Folkloristisk teori og metode Om traditionella genrer.

Kalevala Hela Elias Lönnroths Kalevala på engelska, med kommentarer.

The Prose Edda

Snorres Edda, översatt till engelska av Arthur Gilchrist Brodeur [1916].

Volsunga Saga Hela Völsungasagan på engelska.

Norse mythology På engelska om nordisk mytologi, med artiklar, länkar, m.m.

Tyska folksagor

Grimm’s Fairy Tales Alla Grimms publicerade sagor på engelska.

Grimm Brothers’ Home Page Engelska översättningar av Grimms sagor, biografi över bröderna Grimms liv, samt länkar till andra kulturers versioner av samma sagor.

Tales Collected by the Brothers Grimm Engelska översättningar av 211 sagor.

Grekisk och romersk mytologi – antiken

The Ancient Gods De grekiska gudarnas familjeträd, samt korta presentationer. En grekisk hemsida, men på engelska.

MythNET Beskrivningar av de grekiska gudarna, hjältarna och vidundren, samt de olika släktträden. Dessutom användbara länkar kring klassisk mytologi.

The Perseus Project Tufts Universitys stora sajt där man kan söka digitala texter, länkar mm kring allt som rör antikens Rom och Grekland. Myter, historia, geografi o.s.v.

The Internet Classics Archive En samling av ca 400 klassiska grekiska och romerska texter på engelska, med kommentarer.

Greek Mythology Link Myterna återberättade, länkar till artiklar, poem och klassiska texter.

From Myth To Eternity Delar av uppslagsverk kring klassiska gudar, myter och legender. En del av materialet ligger på CD-ROM man kan köpa.

The Pantheon Berättelser och gudaporträtt ur grekisk mytologi.

Classical Myth De klassiska källtexterna i engelsk översättning, ordnade efter de gudar som presenteras.

Hesiod, Works and Days Hesiodos berättelser om människan i relation till gudar och titaner

Iliaden Homeros berättelse om det Trojanska kriget, i engelsk översättning av Samuel Butler.

Odysséen Homeros berättelse om Odysseus irrfärder, i engelsk översättning av Samuel Butler

Aesop’s Fables Alla Aisopos fabler, i engelsk översättning av George Fyler Townsend.

Ovid’s Metamorphosis Ovidius metamorfoser i engelsk översättning.

The Aeneid Vergilius romerska epos om hjälten Aeneas, i engelsk översättning av John Dryden.

Berättelser från Storbritannien

Mysterious Britain – The Folklore of Britain 27 keltiska sagor.

Irish/Celtic Seasonal Celebrations Berättelser ur keltisk sagotradition, ordspråk och traditioner. och länkar till andra samlingar.

The Sacred Fire – Celtic Mythology Länksida till berättelser och epos ur keltisk mytologi.

Little Glossary of Irish Mythology Korta presentationer av keltiska gudar och mytiska gestalter.

The Irish Bookstore Irish Literature, Mythology, Folklore and Drama  Länksida till mängder av keltiska berättelser.

Celtic Fairy Tales 27 keltiska sagor.

Celtic Fairy Tales(The Baldwin Project) En rad keltiska sagor – en del av en väldigt omfattande sida.

The Camelot Project Omfattande samling av texter, bilder och information kring kung Arthur och hans tid.

Historier från Mellanöstern

Gods of Ancient Egypt Presentation av gudar, berättelser och hymner.

Sacred Texts: Ancient Near East Myter och hymner ur bl.a. sumerisk och babylonisk tradition, samt essäer och länkar för fördjupning.

Sumerian Mythology FAQ Länkar, historia och kosmologi kring det gamla Sumer.

The Assyro-Babylonian Mythology FAQ Länkar, historia och kosmologi kring antikens Assyrien och Babylon.

Sagor från Afrika

Motherland Nigeria Stories Ett femtiotal sagor på olika teman som avund, förlåtelse, lögn m.m.

Kannibalkvinden – somaliske eventyr og fabler En rad somaliska sagor – på danska.

African Folktales En liten länksida som leder till samlingar av sagor från flera olika afrikanska kulturer.

South-African Folk-Tales Sydafrikanska sagor från Sacred Texts.

Anansi the Spider Resurssida kring spindeln Anansi, den berömda tricksterfiguren i afrikansk tradition.

Persiska sagor

The Thousand Nights and a Night Stor sajt med Richard Burtons översättningar av sagorna i Tusen och en Natt, men även av andra engelska översättare.

The Arabian Nights Några av Richard Burtons översättningar från Tusen och en Natt.

ELF Presents – The Arabian Nights Electronic Literature Foundation, presenterar hela Andrew Langs översättning av Tusen och en Natt. Innehåller även artiklar och diskussionsforum.

Medieval Sourcebook: Sa’di Ur en medeltida samling Persiska berättelser: en lång rad berättelser krings ämnen som : The Manners of Kings; the Morals of Dervishes; On the Excellence of Content; On the Advantages of Silence; On Love and Youth; On Weakness and Old Age; On the Effects of Education; On Rules for Conduct in Life.

Indiska sagor och epos

A Flowering Tree and Other Oral Tales from India Indiska sagor, sammanställda av A. K. Ramanujan.

Vikram and the Vampire Elva av tjugofem berättelser ur dilemmasagocykeln Likspökets berättelser, i Richard Burtons översättning

Mahabharata Ordentligt överblickbar summering av Mahabharata, av C. Rajagopalachari (även känd som Rajaji), 1950.

The Mahabharata – A Synopsis Hela jätte-eposet i kortast tänkbara summering, med en kort kommentar.

The Ramayana and Mahabharata Koncentrerade versioner av dessa enorma epos.

Ramayana Överblickbar summering av det stora eposet Ramayana.

Ostasien och Nordostasien

CulturEvolution – Mongolia Sagor, myter, dräkter och annan kultur från Mongoliet.

Folktales from China Ett tiotal kinesiska sagor.

Folktales from Indonesia Fem indonesiska folksagor.

Philippine Folk Tales Några filippinska folksagor – på en österrikisk hemsida (”Austrian-Philippine Website”), men med texter på engelska.

Indonesian Myth Myter och sagor från Indonesien. Texterna är på engelska, men det är sannerligen inte lätt att se varifrån denna sida kommer. Domänen är registrerad i Japan, men upphovspersonen heter Mario Rustan, vilket inte låter särskilt japanskt…

Berättelser från Västindien

Jamaica Anansi Stories Många berättelser om Anansi och andra figurer, samt gåtor, vitsar, ordspråk och annan folklore från Jamaica.

1 kommentar

  1. Marinella Rolfart

    24 september 2012 at 21:22

    TAck för länksamlingarna BNS egen, Fabulas och såna som till Ginnungagap nu. Håller på att förbereda berättarworkshop med 3 st 5:e klassare i Eskilstuna. De har Nordisk myt som tema. Superbra med såna här länksamlingar!!/Marinella Rolfart i Norrköping som både berättar och som har berättarkurser och workshops för barn, ungdomar och vuxna – pedagoger och andra. http://www.papanella.se

Kommentera

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*