Antecknat under Open Space 2011-04-15
Berättarfestivalen i Skellefteå

OBS – Detta dokument är under redigering!

Vad kan biblioteken/Kultur Skellefteå erbjuda för ”möjligheter” (stöd/resurser mm.) till unga berättare, ”skolpersonal”, fritidsgårdar, studieförbund, nätverk m.m.?

Svar: Synliggöra berättandet som en permanent del i Skellefteå kommun. Satsa på verksamma nätverk och berättande lärare. Puffa för berättandet genom fortbildningsinsatser. Skolbibliotek och bibliotek kan bjuda in exempelvis föräldrar som vill lära sig berätta sagor m.m. Inifrån och ut. SFI/nyanlända/asylsökande, barn- förberedelseklasser, öppna förskolor. Arenor: fyran (berättarcafe) fritidsgårdar, biblioteken. Ungdomar behöver närvarande vuxna, berättarförebilder, stöd/bollplank. Berättarworkshops och korta kurser. Viktigt att skolan tar vid ”barnomsorgens” berättaar/språklustfokus. Nätverk, samt träffar regelbundt. Lista möjligheter för berättande i kommunen. Ge ungdomarna en röst! Våga stå upp för ungomarna! Berättarhappening (vandring, stig): Hela torget fyllt med bilder, som står hela året, bilderna byts kontinuerligt. Är 2012 FN:s berättarår? 365 berättaraktiviteter under 2012. Samordningsanställd. Ett nätverk bildades direkt på Open Spacet och en första träff planeras till lunchen den 6 maj. Malin Åberg sammankallar.

Vilka berättararenor finns i kommunen när det inte är berättarfestival?
Kan kommunen sponsra berättarprojekt under hela året? Finns tänkbara privata sponsorer i vår närhet? Hur når vi nya unga målgrupper/vilka nya målgruper kan det handla om eller når man ”alla” redan? Förstår de ”icke-invigda” poängen med berättaridén? Exempel på en åsikt: ”Skellefteå berättarnas stad” – ”vaddå berättarnas stad, man kan ju bli trött på de gamla idolerna: PO, Sara och Torgny…”

Hur kan vi förenas runt våra resurser ekonomiska/pedagogiska på bästa sätt när det gäller unga berättare?

Vilka aktörer har intresse av långsiktiga satsningar och vem är villig att betala?

Hur når vi ungdomarna? (systematik i grundläggande berättarkunskap)

Vilka processer/aktiviteter har samverkat till att vi möts här idag? Hur kan vi bättre synliggöra denna struktur och förbättra/stärka den?

Hur bereds unga berättare berättaruppdrag?

Svar: Nätverk och möten viktiga. Nytt visionsdokument. Synliggöra ”Berättarnas stad” i projektet ”VB-Berättarnas län”. Till dokumentet görs en webbsida som kartlägger aktörer, aktiviteter, resurser. Nya mål: Hur nå ungdomar?

Hur kan man göra för att få in berättandet i de befintliga verksamheterna, strukturerna?

Var hittar man ”nya” berättelser?

Hur kan vi bilda nätverk för att främja ungas berättande?

Hur få in berättandet i många olika typer av utbildningar? (blivande lärare, vårdpersonal, ingenjörer…) Hur kan berättandet fungera som länk mellan generationer, kulturer, religioner?

Var kan vi vara, finns det rum för ungas berättande?
(från ungdomsgruppen Kalasklanen)

Varför inte göra berättandet permanent?

Från vilken ålder kan man börja med (starta upp) med berättarverksamhet?

Hur kan studieförbunden vara en självklar fortsättning för de ungdomar som vill fortsätta med det berättande som de blivit inspirerade till i skolan? (Hållbarhetsaktör)

Vilka alternativ till ideella föreningar kan vara hållbara när det gäller ungas berättande?

Svar: Sverige är uppbyggt på föreningsliv – det är så systemen ser ut. Därför ska studieförbunden ta itu med att förnya föreningslivet. Eldsjälar kan komma till ett studieförbund och bilda en cirkel. Cirkeln kan utveckla ett nätverk som så småningom bildar en förening. Den föreningen kan få hjälp av studieförbunden bl.a. med att fortbilda och förmedla kontakter ute i landet och med andra institutioner.

På vilket sätt kan berättarantikvarien bidra till att stötta barn och ungdomars berättande i länet?

Svar: utbildningar utanför länet, bibliotekarier, förskollärare. Koppla till Skapande skola. Vara ett bollplank.

Hur dokumenterar vi de ungas berättelser i dagens digitala/mediala samhälle?

Svar: Revolutionera DAUM. Dokumentera nu och inte i livets slutskede. Inför strategier och målsättning för dokumentation. Inför berättande som ”ämne” i skolan. Låt generationer mötas i berättandet. SKRIV ner berättelserna

Hur åstadkomma en hållbar/varaktig tradition av berättande på Solviks fhsk? Problemområden/tillgångar: Eleverna kommer och går varje år. Många har särskilda behov och/eller funktionsnedsättning.Svar: Koppla ihop Solviks kommande årliga bokmässa med Internationella Littfesten. Elevernas bloggar – hur dokumentera? Solvik har musik och konst som kan vara verktyg i det berättande som förekommer i studieförbundens cirklar – bl.a. genom att fhsk kan ordna workshops, kurser till subventionerade priser. Specialutbilda konfirmandledare m.fl. av personalen inom EFS och Svenska kyrkan i berättande, så att konfirmander m.fl. får möta bibelns berättelser exempelvis i form av berättarföreställningar à la Tomas Andersson.

Antecknat av Sofia Henricsdotter, sekreterare i Skellefteå Berättarförening, redigerat av Ulf Ärnström