Representerar Sverige gör Henrik Bergkvist och Pelle Olsson

Island representeras av Ingi Hans Jónsson og Ragnheidur Tora Grimsdottir