FESTs två olika linjerIMG_5734

Holland och Irland kämpade om vem som skulle arrangera FEST 2017 och det blev som sagt 16/16 i första omröstningen. De olika kandidaturerna var av helt olika karaktär. Irland sålde in sin kandidatur med ”det gamla” – kom och upplev myter, sagor och gamla ruiner på den fantastiska gröna ön. Detta lockade hälften av deltagarna. Holland däremot försökte hitta röster genom att marknadsföra sig som en konferens som anammar ”det nya” – hur storytelling kan användas i skolan, i integrationsarbete, i fredsarbete osv. Den andra hälften röstade på detta.

Uppenbarligen är FEST är en delad organisation och jag kan inte annat än att se detta som fruktbart för föreningen och för berättandet i Europa. Vi har en bred intressesfär och medlemmarna tycker olika i frågor. Underbart.

Human library

Guy Tilkin från Belgien och Arjen Barel från Holland berättade om Human library. I korthet handlar det om att man kan ”låna” människor på bibliotek som berättar sina historier. Det har använts i integrationsprojekt i Holland/Belgien där människor med olika bakgrund men från samma stadsdel har berättat, i syfte att skapa förståelse och nyfikenhet. Vilket höjdarkoncept och jag gick igång och kände att detta vore kul att se i Sverige. Även om jag inte förut kände till denna företeelse så är den stor i världen, 70 länder, och jag har även fått reda på att Human library har provats i Sverige. Läs mer på deras Facebooksida: https://www.facebook.com/humanlibraryorg

Berättarfamiljen växer

Det var många länder representerade men det som gladde mest var att det var 9 kvinnor från Turkiet som deltog. Det var första gången landet var med på FEST. Det känns härligt att berättarfamiljen växer.