Knappast. Men vad skulle locka fler att lyssna, berätta och använda berättande? Vilka är de bästa argumenten? Kanske inte att påstå att Albert Einstein ansåg att fantasi är viktigare än kunskap, som StoryWatchers gör för att sälja DVD med storytellers. Möjligen skulle också en mediakonsult säga att deras video inte är anpassad för skandinaver. Men här finns en hel del ärliga och goda skäl till varför barn och elever har glädje av muntliga berättelser. Hur skulle man kunna förmedla dem i Sverige?