För BNS medlemsföreningar är det gratis. Ni kan skriva mer om era arrangemang. Google hittar er. Besökarna ser att ni ingår i ett livaktigt sammanhang. Skånska berättare har gjort det. Flera andra är på gång. Vad väntar ni på?