Mickelpristagare 2011 Monika Westin och Ida Junker

När juryn för Mickelpriset, Eva Andersson och Mikael Thomasson, klev upp på scenen under festivalinvigningen i Ljungby, den 17 juni 2011, och sa att årets pristagare skulle äras för sitt arbete med ungt berättande. ”Vad roligt, att en ung berättare ska få det ärofyllda priset” tänkte jag, där jag satt i publiken, omgiven av några av mina medföljande berättarelever från Sundsvall. När juryn sedan läser upp motiveringen och först Ida Junkers namn, så blir jag så glad för hennes skull. När namnet Monika Westin uttalas så kan jag knappt tro att det är sant. Oerhört överraskad och så glad, svävar jag fram till scenen för att ta emot utmärkelsen tillsammans med min medpristagare. Efter att det spontana kramkalaset vid min plats i salongen tagit slut, vill säga.

Det är med stolthet jag tillsammans med Ida Junker innehar titeln som årets Mickelpristagare. Vi är de två som fått utmärkelsen för arbetet med ungt berättande men det är många, många fler som har stor del i att det arbetet pågår, lever vidare och förankras hos den unga generationen. Framförallt ungdomarna själva.  Deras glöd, lust för berättandet och kreativitet är den största inspirationskällan för att arbeta vidare mot nya mål.

Ida Junker prisas för sitt arbete med projektet Ung Berättarscen där hon tillsammans med Fabula Storytelling utbildade ett oändligt antal ungdomar i muntligt berättande på flera orter i Sverige.

Monika Westin, ledamot i BNS styrelse,  och ordförande för medlemsföreningen Berättarnät Sundsvall/Mitt får utmärkelsen till stor del för sitt långsiktiga arbete med muntligt berättande i Sundsvalls Kulturskola.

Här nedan följer juryns motivering för 2011 års Mickelpristagare:
2011 års Mickelpris tilldelas två personer för deras arbete med ungt berättande. Många har arbetat med att lyfta fram det unga berättandet under senare år. Något som har lett fram till att vi för första gången har en ung generation av scenberättare som syns och hörs på landets berättarscener.

Mickeljuryn har valt att prisa två av alla som bidragit till denna utveckling:

Ida Junker
Ida var den stora organisatören när projektet Ung Berättarscen drogs igång för några år sedan. Med sin talang för berättande, pedagogik och, inte minst, marknadsföring, såg hon till att projektet spred sig över landet. På flera olika platser utbildades ungdomar i muntligt berättande. Ida har, efter att projektet avslutats, arbetat i samma anda.

Monika Westin
Monika prisas framförallt för sitt långsiktiga arbete med att väcka ungdomars berättarlust och få dem att vilja utveckla den under längre tid. I Sundsvall har hon byggt upp en verksamhet som är unik i landet. I stadens kulturskolas regi utbildas nu ungdomar i muntligt berättande. Monika är den naturliga centralgestalten i detta lokala arbete, samtidigt som hon har god kontakt med landets övriga berättarrörelse.

Mer om Mickelpriset och tidigare pristagare kan du läsa här.