Berättande pedagoger i Göteborg har ett samarbete med Kathalya, ett berättarcentrum i Bangalore i södra Indien som arbetar systematiskt med berättande och undervisning. Samarbetsprojektet har för avsikt att sprida goda exempel. Kathalya besöker Göteborg under höstterminen 2011 och då ges både föreställningar och seminarier under namnet Storywood. Vi följer den spännande utvecklingen i projektet.