Svenska landslaget 2011 i Berättarslam. Joanna Häggblom och SM vinnaren Pelle Olsson.

Svenska landslaget 2011 i Berättarslam, Joanna Häggblom och SM vinnaren Pelle Olsson.

Efter en hård och spännande tävling stod till slut Pelle Olsson från Berättarnät Öst som vinnare av årets Svenska Mästerskap i Berättarslam. Grattis Pelle!

Nivån på årets tävling var mycket hög och publiken bjöds verkligen på fantastiska berättarupplevelser. Till final gick förutom Pelle Olsson även Milica Gardasevic, Berättarnät Mitt och Joanna Häggblom som tävlade för Berättarnät Norr. På andra plats kom Joanna Häggblom och hon och Pelle blir således Sveriges representanter vid Nordiska mästerskapet i Åbo den 24 september.

Övriga tävlande var Sibon Kabir, Berättarnät Kronoberg, Lena Karlberg, Berättarnät Norrköping, Christer Wilén, Berättarnät Väst och Anders Sandkvist, Berättarakademin Gävleborg.

Samtliga tävlanden i Berättarslam 2011. Fr. v. Christer Wilén Berättarnät Väst, Lena Karlberg Berättarnät Norrköping, Anders Sandkvist Berättarakademin Gävleborg, Sibon Kabir Berättarnät Kronoberg, Milica Gardasevic Berättarnät Sundsvall/Mitt, Joanna Häggblom Berättarnät Norr och Pelle Olsson Berättarnät Öst.

Årets svenska mästerskap arrangerades på ett förtjänstfullt sätt av BerättarNät Norrköping , som lagt in tävlingen som en del av en berättardag där också ett seminarium om berättande med Monica Granström och en Berättarpub senare på kvällen ingick. Både tävlingen och Berättarpuben var välbesökta tillställningar som nådde en delvis ny publik. Arrangemanget blev följaktligen god PR för berättarkonsten.

Marinella Rolfart, en av berättarvärldens eldsjälar och som tillsammans med flera medlemmar i Berättarnät Norrköping gjorde 2011 års SM möjligt att genomföra.

Tävlingen leddes på ett proffsigt sätt av Ann-Karin Ånman och Meg Nömgård, som ju vid det här laget har flera års vana att leda SM i Berättarslam.

Ann-Karin Ånman och Meg Nömgård, båda Berättarnät Kronoberg, Berättarslammets fenomenala Masters of Ceremony.

Lokaliseringen av SM till Norrköping blev mycket lyckad. Vilken medlemsförening som arrangerar SM nästa år återstår att se.

Förväntansfulla tävlande och en laddad publik på Kulturkammaren i Norrköping.

Joanna Häggblom Berättarnät Norr, Milica Gardasevic Berättarnät Sundsvall/Mitt, Pelle Olsson, Berättarnät Öst, och Sibon Kabir Berättarnät Kronoberg, några av de tävlande i SM 2011 i Berättarslam.