BNS ordförande Rose-Marie Lindfors från Skellefteå Berättarförening.

Suppleant i BNS Mikael Thomasson

Verena Haller och Ronit Koeler från föreningen Alba

Suppleant Birgitta Hult från Berättargruppen Ägir

Marinella Rolfart från BerättarNät Norrköping och                                                         Lena Kronberg Berättargruppen Ägir