Under fredagen anlände berättare till Göteborg från övriga delar av Sverige för att delta i BNS årsmöte och kreativa samtal.

Vår ordförande Rose – Marie Lindfors förbereder logistiken inför lördagens arbetsgrupper.