Fram till kommande årsmöte består BNS av följande personer i styrelsen:
Rose-Marie Lindfors, Sven Hansson, Ulf Ärnström, Emmy Axelsson och Monika Westin.