BNS årsmöte 2012-03-24 i Göteborg

Vad?

 • Nätverkande
 • Journalistiska
 • Hemsidan – Facebook -pressmeddelande – medlemsutskick
 • Hur öka interaktionen? Det stärker främjandet av berättandet.
 • Lokala föreningar rapporterar
 • Synliggöra. För t.ex. bidragsgivare
 • Nätverket kan göras säljande
 • Outnyttjade samarbetsmöjligheter
 • Ungt Berättande. För isolerat.

Hur?

 • Skapa mänskliga möten.
 • Årsmötet
 • Festivalerna – Ljungby, Fabula, Skellefteå
 • SM -Berättarslam
 • Dela erfarenheter med varandra
 • Eldsjälarna från varje förening ska träffas
 • Berättarkonferens

Vilka vill vi nå?

 • Dramapedagoger
 • Bibliotekarier
 • Lärare
 • Förskollärare
 • Psykologer
 • Präster
 • Journalister
 • Oss själva? –
 • Internt
 • Externt – proffsigare, säljande

Hemsidan

 • Fler ska skriva
 • Nationellt kalendarium
 • En per förening
 • Inloggningsuppgifter
 • Infon om berättarlitteratur
 • Info om festivalerna
 • Info om berättarteman

E-postlista

 • Ratatosk-listan – få berättare att gå med

Nyhetsbrev

 • Relevant