Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

FEST? Läs, fråga och kommentera!

Vår ordförande Rose-Marie förklarar:

BNS är värd för FEST konferensen 2014 i Västerbotten!

 Vad är FEST? Jo en Europeisk intresseorganisation för utveckling av muntligt berättande inom Europa. Medlemmar i FEST är Berättarorganisationer, ensembler och festivaler som är aktiva inom muntliga berättandet.

FEST har en webbsida: www.fest-network.eu Där finns all information du kan behöva.

BNS är medlem i FEST, som paraplyorganisation. Det också möjligt att gå med som lokal/regional aktör. Just nu är Fabula, Berättarnätet Norr och Skellefteå Berättarförening medlemmar. Det gör att Sverige har 4 röster i FEST, när det är dags för årsmöte. Intresserad av att gå med? Läs på webbsidan, under ”membership”

FEST anordnar årligen en konferens, ett branschmöteför nätverkande, utveckling och för samtal och utbyten kring gemensamma frågor.

4 – 7 juli 2012 är konferensen i Belgien, på Kulturcentret Alden Biesen.
2013 är den i Rom, värd är Compagnia di Storytelling, Raccontaminuastoria
2014 är det Sveriges tur – Berättarnätet Sverige är värd, och det är kopplat till Umeå 2014, Kulturhuvudstadsåret. Region Västerbotten är involverade i planeringen samt alla ni som är medlemmar i Berättarnätet Sverige.

Under årsmötet i Göteborg, i mars, gav medlemmarna sina synpunkter på vad som skulle kunna hända 2014 under konferensen. Under Berättarfestivalen i Skellefteå i april samlades också medlemmar i BNS för att spåna kring vad vi vill under FEST 2014.

Förslaget är:
En mobil konferens, i bussar, genom Västerbotten, mellan hav och fjäll, mellan stad och ensliga gårdar, mellan då och nu. Ett berättande i många olika miljöer. Ett berättande över alla gränser.

Att bjuda på en ”resa” genom Berättar Sverige med smakprov och upplevelser från vårt avlånga land, med fokus på samarbete och möten över alla gränser. Det ska finnas gott om tid för workshops, erfarenhetsutbyte, nätverkande och möjligheter till utveckling och nya samarbeten. Just nu är vi inne i en fas av ”brainstorm” där alla ideér lägga i en skattkista. Den tar vi med till nästa möte som sker under Fabula festivalen i Stockholm 14-16 september.

Nu startar vi ett samtal här på webbsidan, med dig och alla andra som är intresserade av att finnas med i skapandet och genomförandet av Storytellingkonferensen 2014.

Vi tar tacksamt emot dina frågor och idéer här. Skriv, tyck och fråga i en kommentar!

2 kommentarer

  1. Ulf Ärnström

    21 maj 2012 at 09:47

    Rose-Marie, ska bilderna illustrera hur FEST utvecklas från slott till koja?

  2. I?m not tһat much of a online reader t᧐ be honest bսt your blogs reallly nice, қeep
    it up! I’ll gο ahead ɑnd bookmark ʏour website to come back lаter.

    Cheers

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*