Arbetsgrupp Slam, BNS årsmöte, 2012-03-24 Göteborg

  • Förenkla regler
  • Skicka ut
  • Låta regionerna improvisera
  • MC är viktig
  • Lokal nedhettning. Tona ned. Ta det inte så djävla blodigt.