BNS ordförande Rose-Marie Lindfors och styrelseledamoten Monika Westin var våra representanter på den årliga europeiska konferensen om berättande. Läs om allt det spännande som hände i denna rapport som är skriven av Rose-Marie.

 

 

 

 

 

 

 

FEST konferens 2012 i Alden Biesen
Onsdag kväll

Samtliga deltagare var ombedda att ta med sig ett smakprov av något typiskt från deras hemland/region. Och nu dukades det upp en fantastisk buffe av läckerheter, korvar från Spanien, oliver från Grekland, bröd från Holland, ostar från Frankrike, torkat renkött från Västerbotten m.m tre fulla bord – ett bord med vin, snaps och champagne. Allt började med att var och en fick presentera sina smakprov, och berätta vem man var. En mycket trevlig start på konferensen, som blev full av smakupplevelser för alla sinnen. Och vi kom snabbt framåt i att börja lära känna varandra.

Torsdag

Under förmiddagen fick vi lyssna på 5 min presentationer av varje organisation. Om deras nuvarande arbete, om utmaningar och utveckling. Det berättandes om olika berättarevent, om Sagohus mitt i stan och om att tillhöra en statlig kulturinstitution, berättarutbildningar, att nå bibliotekarier lärare, ungdomar.

Om att beskriva berättandet så folk förstår. Om berättares egen professionella utveckling, om att arbeta forskande. Om nya och gamla platser för berättandet. Om berättandet som en brobyggare, att bygga broar mellan kultur och vetenskap/forskning.

Om att göra kompetenserna synliga, både lokalt, regionalt och nationellt. Att möjliggöra för Berättare att kunna arbeta, att leva på sitt yrke. Om berättarna är efterfrågade, så sprids berättandet.

Efter lunch vi deltagarna lyssna till korta presentationer på temat Utbildning och yrkesmässig utveckling inom berättandet : goda exempel på hur man kan skapa möjligheter för ungdomar att få arbeta professionellt, om att arbeta med sin egen yrkesutveckling via experimentella workshops tillsammans med andra professionella.

Därefter vi delades in i fyra grupper: Flerspråkig berättande Musik och storytelling http://www.youtube.com/watch? v=FIp9xuapPPg&feature=share Rhythm och tystnad. Berättarteman: Personliga historier, platsspecifika berättelser, uppdragsutbildning berättelser, blandar personliga och traditionella berättelser, projekt berättande, berättelser och andlighet, skapelseberättelserna.Här delade man med sig av kunskaper, kunde ställa frågor, ge tips, uppfinna nya samarbeten – ett nätverksbyggande arbetssätt. Dokumentationer från dessa grupper kommer under hösten på http:// www.fest-network.eu/

Story Slam på kvällen, där deltagarna fått anmäla sitt intresse att delta. Det blev en glad och skojfrisk kväll, tio berättelser, tio berättare! Vinnare blev Karin Ferry Berättarnätet Norr, med sin Plopp-berättelse. Gratulerar Karin!
Kvällens program väckte också samtal bland deltagarna om Story Slam. Ska berättare verkligen hålla på med det? Kan man tävla i berättande? Vad är bedömningsbart? Kan den bästa berättelsen komma sist ? Intressanta reflektioner att ta med sig.

Fredag

Förmiddagen ägnades åt Sheherazade, ett Gruntvigprojektet, vuxnas lärande, där berättandet är ett verktyg. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ grundtvig_en.htm

I projektet finns berättare från England, Grekland, Italien, Polen, Sverige och Wales. Läs mer: http://mimesismonday.com/?p=1641

Sedan följde en kort presentation av exempel på hur vi (bl.a R-M ) använt berättandet som ett verktyg i vuxenutbildning. Sedan delades vi in i grupper som samtalade om erfarenheterna av att använda berättandet som ett verktyg. Jag deltog en grupp ledd av Kristine Haugland (Norsk Fortellerforum, Norge), Mariella Bertelli (FIST, Italien) och Kathleen van der Weerd (Friends of Amari, Grekland). Vi diskuterade likheter och skillnader mellan berättare och lärare, hur man kan få skolan att ta berättandet på allvar. Hur man kan koppla forskning till berättandet. Om argument som kan vara bra att använda: att dela berättelser bygger ett hållbart samhälle, man bygger identitet och skapar sammanhållning, samt ger språkutveckling. Om att få Kulturrådet på vår sida, om konferenser som stärker. Och hur kan Berättandet finns med i lärarutbildningar. Vi talade om att göra gemensamma satsningar över hela världen, att det faktiskt är möjligt idag med internet. Att människan behöver berättelserna, och berättandet, för att utveckla sin fantasiförmåga, för att tänka nya tankar, för att vara nyfiken och skapa det nya.

Efter lunch

Förra årets samarbetsprojekt inom FEST, The Grimm-project redovisades. Om framgångar, om hinder, om glädjeämnen. Men alla var överens om att det hade varit så framgångsrikt, att få delta i spridandet av alla dessa sagor som Bröderna Grimm nedteckande, samt att få dela berättelserna med varann på olika språk. En webbsida finns för alla som filmat sina sagostunder: http:// projectgrimm.blogspot.com/

Sammanfattning och reflektioner på konferensen, vad tar du med dig hem?

Några av alla röster som hördes under detta pass: Har fått nya ideer till Berättarföreställningar. Inser att utvecklingen sker tillsammans med andra i laborativa, experimentella samarbeten. Något har klarnat för mig! Känner glädje och gemenskap.

Vill skapa berättarcafé, men vad är det? Facebookgruppen FEST – renodla den och skriv bara om vad ni har gjort och vad ni har lärt er. All marknadsföring ska in på sidan ”Storytelling”. World storytellingday, kan bli ett kommande samarbetsprojekt. En positiv eftertänksam stund där alla fick sätta ord på det bästa man upptäckt. Guy Tilkin sa att han var imponerad av att Berättarnas län projektet och Region Västerbotten samarbetar så med alla, att det är möjligt. Och att berättandet blir så starkt tack vare det. Norge, Danmark och Sverige lyfte fram vårt nya samarbete, att under Fabula festivalen skapa ett skandinavisk samarbete när det gäller ungas berättande, webb och utbildning.

Fler ”röster” kommer när dokumentationen från Alden Biesen är klar.

Solen sken utomhus och det serverades läskande drinkar på gräsmattan, följdes av samtal om dagen, och förväntan inför kvällens berättarvandring i slottsskogen. Tio berättelser blev vi bjudna på i skogen, på utvalda platser, i solnedgången, i mörkret med endast några lampor som lyste upp berättaren. Starkt och fint, fantastiska berättelser om starka kvinnor, om kluriga människor, om nya världar, om hemskheter, och magi. Tio goda berättelser som ramades in av musik, och dans.

Lördag

Först det formella årsmötet, information om att den 14 feb 2012 blev FEST en INPO – Internationell nonprofit org. Men vi saknar fortfarande

Kung Albert ́s underskrift, vilket gör att vi kan inte ha ett bankkonto. Så Alden Biesen fortsätter vara ekonomiansvarig.

Samtal om hur FEST ska fungera mellan konferenserna, om hur vi kommunicerar, hur vi nätverkar, hur vi dokumenterar, hur vi hittar nya medlemmar. Varför då? Jo för att FEST behöver fler intelligenta, ideer och människor/berättare.

En hälsning ska skickas till Mats Renman, Fabula, med en önskan om tillfrisknande och att vi snart får se honom i berättarsammanhang. Han kommer även att få frågan om han vill göra en logotype.

Ett nyhetsbrev ska göras under året. En finansiell plan och en verksamhetsplan ska göras under året. Vi ska under året verka för att sprida alla goda erfarenheter och hitta bra sätt att nätverka. Samt utveckla webbsidan. Allt för att göra Berättandet mer synligt i Europa. Vi kan göra gemensamma aktioner, till respektive kulturdepartement, för att påtala vikten av att men börjar se oss som en konstart. Vi ska också vara öppna för att verka i FEST ́s namn, och dokumentera så vi kan berätta om vad som görs. Vi ska även formulera vad är vitsen med att vara medlem.

Nästa konferenser

  • 2013 (juni 17,18, 19) i Rom, Italien
  • 2014 Sverige
  • 2015 Grekland

Den nya styrelsen är

  • Guy Tilkin (Alden Biesen) (ordförande)
  • Rose-Marie Lindors (Sverige) (kassör)
  • David Ambrose (Wales)
  • Theresa Amoon (Frankrike)
  • Paola Balbi (Italien)
  • Clare Murphy (Irland)
  • Abbi Patrix (Frankrike)

Alla deltagare såg fram emot att 2013 åka till Rom, och att få komma till Västerbotten 2014! De vill äta Västerbottensost, renstek och rökt älghjärta.

Rose-Marie Lindfors

Styrelsen Skellefteå berättarförening Ordförande i Berättarnätet Sverige