Under årsmötet diskuterade vi våra visioner om BNS om 10 år. Jag bifogar Visioner del 1 där så vitt skilda saker som 13 Grandmothers, berättandets plats i samhället, Berättartåget och berättande i tv lyfts fram. Läs det korta dokumentet och diskutera här eller på BNS diskussionssida på FB. Klicka på länken för att gå dit. http://www.facebook.com/groups/433149373440122/

Välkomna att ta del av våra visioner och vara med i en diskussion om hur vi ska arbeta för dessa.

file000170614481