Här kan du läsa om FESTs stadgar i engelsk översättning. Det kan vara intressant eftersom FESTs konferens nästa år arrangeras i Sverige, Västerbotten. I år är konferensen i Rom.

FEST Stadgar

europa