BNS växer så det knakar. Det är med glädje vi välkomnar Kalmar och Ölands nya berättarförening. Fantastiskt!

Kalmlar slott

Kontaktpersonen för berättarföreningen Eva-Maria skriver så här:
Vi är fem entusiaster som träffades på Kullzéns café i Kalmar i somras och bestämde oss för att testa att starta Berättaraftnar i Kalmar. Vi bestämde oss för att starta lite försiktigt och kanske växa efter hand, så vi öppnade en facebooksida ( Berättarnätet Kalmar Öland) och inbjöd till en första träff på Kalmar slotts yttre borggård en vacker sensommarkväll i september. När klockan slog åtta, var vi nio berättarsugna som lockats samman i fotogenlyktornas sken och medan skymningen föll delade vi livshistorier, sägner Kalmar Ölandoch sagor med varandra. Vår andra träff hade vi i Språkverkstadens lokaler vid biblioteket i Kalmar i oktober. Berättarna var något färre än första gången, men berättelserna minst lika många och lika spännande! Nu komme vi att bjuda in till ytterligare en träff i Språkverkstaden i november, men vi har via en våra intresserade berättare diskuterat möjligheten att ordna en träff på Kalmar Länsmuséum i december. Eva-Maria Emilsson-Rütting, Ann-Catrin Johansson, Sigrid Oldenburg, Charlotte Lejonborn, Ann-Marie Pettersson

Kontaktperson för Berättarnätet Kalmar Öland
Eva-Maria Emilsson-Rütting
evamariarytting@hotmail.com 073 – 4118192