BNS växer ytterligare. Varmt välkomna säger vi till Hidde iyo Dhaqan i Malmö . Underbart roligt!

MULTIKULTIFöreningen Hidde Iyo Dhaqan i Malmö är en ideell kulturorganisation som bland annat arbetar för att underlätta integrationen av den somaliska gruppen med det svenska samhället.

Föreningen driver ett berättarprojekt som heter ”Egna röster Egna bilder”. Svensksomaliska ungdomar i Malmö med flera orter fungerar som barfotaforskare och samlar in berättelser från sina föräldrar, mor- och farföräldrar, äldre vänner, anhöriga med flera med utgångspunkt i frågorna: Hur var det att vara ung i Somalia när du var i min ålder? Hur var det att vara tjej? Hur var det att vara kille? Vilka är dina viktigaste minnen från din ungdom?
Berättelserna löper som en röd tråd genom alla insatser där berättelserna fungerar som själva motorn i arbetet. Projektet går vidare med  fokus på temat Ung i Sverige. Föreningen anordnar berättarläger där svensksomaliska ungdomar får utbildning i barfotaforskning och insamling av berättelser.
Ungdomarna bearbetar berättelserna i berättarträffar, där frågorna om kvinnors och mäns perspektiv, berättelser och plats i historien sätts i fokus och bearbetas. Arbetet fortsätter med berättarcafé där ungdomar, föräldrar och seniorer delar med sig av personliga och allmängiltiga berättelser. Genom workshops om berättelser och gestaltning arbetar ungdomarna vidare med teater, film och dans.

Multikultikafé2

Under hösten 2013 har föreningen startat Multikulticafé som en mötesplats för människor och berättelser från hela världen. Multikulticaféet är sista onsdagen i månaden kl 18 i föreningens kafé på Sevedsgatan 12 i Malmö.

Ordförande i föreningen är Warsame Yassin Osman   warsame.osman@spray.se

Hemsida: www.hiddeiyodhaqan.com