Berättarnätet Kronoberg har fått ett mycket glädjande besked som vi gärna vill informera er om:

2011 ratificerade Sverige Unesco konventionen för skydd av det immateriella kulturarvet. Förra veckan fick vi besked från Unesco att vi blivit första svenska ackrediterad NGO (Non-governmental Organization) att arbeta med konventionen samt vara rådgivande åt Unesco. Beslutet togs i Baku, Azerbadzjan, efter att Unesco granskat oss i sömmarna i drygt ett halvår. Denna utmärkelse ser vi som resultatet av ett snart 25- årigt arbete med att lyfta upp det immateriella kulturarvet i regionen i form av folksagan, sägner och annan folkdiktning, bl.a genom Berättarfestivalen, Sagobygden, Sagomuseet, forskning, utbildning och mycket mer. Vi ser fram emot att utveckla vårt arbete i samarbete med Unesco. Även Eric Sahlströms institutet blev ackrediterade i Baku.

Läs mer: http://www.sagobygden.se/om-oss/berattarnatet-kronoberg-har-blivit-unesco-ackrediterad