Berättarnätet Sverige

Välkommen till den svenska berättarrörelsen

INBJUDAN TILL NORDISKA BERÄTTARSEMINARIET

 

Nordiskt berättarseminarium

Gamle nordiske fortellinger i vår moderne samtid Marit Jerstad, Knut Harris och Göran Hember
De starka och farliga berättelserna Ulf Palmenfelt
Personlig historiefortælling Jens Peter Madsen
Skrönor – humor och allvar  Sara Arambula

Anmälan sändes senast 2014-05-01 till

ola.henricsson @ ostra.goteborg.se

Läs all information här: www.eslov.fhsk.se

Här kommer Nordiskt berättarseminariums historia, sammanfattad av Henry Nilsson i Skånska berättare:

På initiativ av Nordiska rådet och studieförbund från de nordiska länderna arrangerades det första Nordiska berättarseminariet på Wiks slott utanför Uppsala 25-30 juli 1993. Efter avslutad kurs gjordes en utvärdering och eftersom intresset var stort beslöt man att fortsätta projektet påföljande år. Norge stod för värdskapet. Sedan dess har det Nordiska berättarseminariet alternerat mellan länderna i vecka 30. Det finns ingen formell organisation, ingen styrelse är utsedd. Frivilliga krafter från det land som står i tur har påtagit sig uppdraget att arrangera. Dagarna är fyllda av kurser i olika ämnen och om kvällarna samlas deltagarna och berättar historier för varandra av alla slag. Härigenom har många kontakter knutits mellan nordiska berättare och seminarierna har i hög grad bidragit till utvecklingen av det muntliga berättandet i Norden.

3 kommentarer

  1. Hej,

    Jag trodde kursen var fulltecknad redan? Men att det fanns platser på kvällarna, för berättande.

  2. Birgitta_Hult

    15 april 2014 at 19:58

    Det finns platser kvar så välkommen att anmäla dig. Det finns planer på en offentlig föreställning med åhörarna sittande på ”Stenssontrappan” onsdagen 23/7.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

*