miljonprogram

Projektet Miljonstories handlar om att ge dem som bor i förorterna till Stockholm, möjlighet att ta fram personliga minnen och berättelser och dela dessa över generationsgränserna. ungdomar från skolor och fritidsgårdar samt seniorer från hembygdsföreningar och pensionärsföreningar deltar.

Mats Aronsson, konstnärlig ledare, vill lyfta de röster som ofta inte hörs och ge plats för de berättelser som gömmer sig likt glömda skatter i betongen. Man vill samla in berättelser från unga och äldre och låta berättelser och berättare mötas.

MiljonStories_logo167Historiska museet deltar o projektet och samlar in tusen nya minnen och berättelser från miljonprogrammen. Miljonstories började som en reaktion på massmedias rapportering om de svenska miljonprogrammen. Lördag den 4 oktober går startskottet med invigningsfirande på Historiska museet för projektet ”HEMBYGD – NÅGONSTANS I SVERIGE”. Miljonstories är samhällskonst med demokratiska förtecken. I workshops med ungdomar och seniorer undersöks vad begreppet hembygd betyder för olika generationer. Deltagarna får berätta om sina vackraste minnen från förorten. – Historiska museet ska vara en mötesplats för samtal kring hembygd, identitet och kulturarv, säger projektledare Susanna Zidén på Historiska museet. Historiska museet har inte bara plats för historia utan också för historier.

Webbplats miljonstories.se Facebooksida www.facebook.com/MiljonStories

Projektet stöds av Postkodlotteriet/Kulturstiftelsen