blåttOla Henricsson är doktorand vid Göteborgs Universitet inom fältet för Pedagogiskt arbete. Hans forskningsområde är muntligt berättande i undervisning. Utifrån erfarenheterna av att ha arbetat med muntligt berättande och skola i över femton år har han skrivit boken ”Möten med berättande”. På websidan ”Berättarnavet. Berättande och pedagogik” http://www.berattarnavet.se/?page_id=127 kan vi läsa om

ett projekt  som vill inspirera lärare och elever att använda det muntliga berättandet och retoriska färdigheter för att informera, underhålla och argumentera.

Vetenskapsfestivalen 16 – 17 april http://vetenskapsfestivalen.se/ där Kulturskolan Östra Göteborg kommer att visa en ny dokumentär av filmaren Nasrin Pakkho om att arbeta med berättande och estetiska läroprocesser och samtidigt är vi på plats och berättar och arbetar med eleverna. Plats Göteborgs Universitet, Institutionen för pedagogik och didaktisk profession.

Och mycket mer…!