Undrar du vad Oral History är? Nu finns föreningen Oral History i Sverige OHIS.  

I Sverige finns en lång tradition av att samla in muntligt förmedlade berättelser. Under 1960-talet introducerades oral history som ett redskap för att skapa källor och undersöka olika gruppers villkor i samhället och historien. Oral history har använts av forskare men också inom folkbildning, liksom av arkivarier, författare, konstnärer, journalister, aktivister och andra.

Inom oral history förs teoretiska och metodologiska diskussioner om hur personliga minnen och berättelser kan användas som material för vetenskapligt utforskande av det förflutna och dess representationer, liksom om hur dessa bäst kan förmedlas och bidra till ny kunskap.

Oral History i Sverige (OHIS) är en mötesplats där oral history kan utforskas och upptäckas. Nätverket ska skapa stöd för den som arbetar med oral history.

Läs mer  http://www.ohis.se/

http://www.facebook.com/groups/oralhistoryinsweden/

http://oralhistoryinsweden.blogspot.se/