DSC_0017(18)Berättande i förskolan

(Natur&Kultur 2014) är en antologi med bidrag från forskare vid svenska universitet och förskolor. I centrum står det berättande barnet och berättelser som ett redskap för att förstå sig själv och omvärlden. Carina Fast, som själv är välkänd berättare, formulerar bokens tema tydligt:

”De flesta barn växer upp omgivna av berättelser. När de lyssnar till en berättelse, berättad eller läst, lär de sig en mängd saker omedvetet. De lär sig hur språket låter och är uppbyggt. De lär sig nya ord och retoriska grepp. Genom att ta del av en rik flora av berättelser, via bland annat traditionella sagor, erhåller de en kunskap om språket som kommer till stor användning när de själva ska berätta eller lära sig läsa och skriva.”

http://sagomuseet.wordpress.com/2015/03/08/ny-bok-om-berattande-i-forskolan/

Den underbara gäddan

Berättelsen blir en gåva som berikar barnens värld med nya begrepp och erfarenheter som de kan associera till saker de hört och upplevt. Och att höra en berättelse ger barnen lust att själva berätta.

I Den underbara gäddan lyfter Britta Olofsson fram det muntliga berättandets stora betydelse i förskolan. Hon ger folksagan en särskild plats, eftersom dess tydliga kontraster mellan gott och ont ger barnen en signal om vad som är värt att kämpa för. Britta Olofsson är förskollärare och fil kand i bland annat pedagogik och sociologi. Hon har tidigare givit ut Modiga prinsessor och ömsinta killar, Meningsfull samling i förskolan och Hur många plommon ryms i Majas mage? på Lärarförlaget.

http://shop.lararforlaget.se/65-den-underbara-gaddan–9789198176247.html