Vi diskuterade bla. följande på styrelsemötet 13 apr 2015:

– Beslut om att publicera styrelsemötena i förkortad form på hemsidan
– Vi ska tydligare definiera vad vi anser muntligt berättande är på hemsidan
– Vi vill arrangera ett medlemsmöte i höst
– Johan och Marina från styrelsen kommer att representera BNS på årets FEST-konferens i Grekland
– Rapport från årsmötet i Stockholm
– Rapport från nätverksmöte under Berättarfestivalen i Skellefteå

Styrelseledamöternas uppgifter

  • Johan: Ordförande, webbhjälp
  • Rose-Marie: Nordiskt samarbete + sekreterarhjälp
  • Sven: Kassör + Slam
  • Birgitta: Att mötas + Webben
  • Ann
  • Marina: FEST
  • Catarina: Nordiskt samarbete