11884968_1613228252262119_5960506625906957650_oTisdag 3/11 medverkar Per Gustavsson och Mikael Thomasson från Sagomuseet i en fortbildning arrangerad av Natur & Kultur i Stockholm. Fortbildningen utgår från Pers och Mikaels bok ”Värdefulla sagor”.

http://www.bwz.se/nok/b.aspx?vi=1&vid=1537&pli=807f90dd-a71e-4dc9-ab1b-e6bbf1ead0a6&r=17082&ucrc=725035EA