Att mötas är att växa! På medlemsmötet i Norrköping kan vi i BNS styrelse verkligen skriva under på denna sanning. Under två dagar har vi diskuterat medlemsfrågan, tittat på BNS framtid om 5 år, njutit av en fantastisk berättarkväll och haft ett effektivt och givande styrelsemöte. Framförallt vill vi tacka Marinella Rolfart och Berättarnät Norrköping för ett fint och givmilt arrangemang. Underbart arrangerat!

IMG_6251

Medlemsfrågan
De 14 deltagarna på mötet började med att diskutera om BNS ska tillåta enskilda medlemmar i föreningen bredvid berättarföreningarna. Det dök upp både för och nackdelar och vi i styrelsen tackar för att flera som inte kunde komma hade skickat in sina åsikter. Dessa lästes upp på mötet. Här är några av argumenten:

– För

 • Om du inte är föreningsmänniska men vill vara med och ta del av det BNS erbjuder
 • Leda in nya människor till föreningen.
 • Få in folk BNS från de vita fläckarna på berättarkartan

– Emot

 • De intresserade kan gå med i en befintlig förening eller bilda nya föreningar.
 • Vi bör hålla fast vid den fungerande organisation vi har nu.
 • Vem har rätt till vad i BNS?
 • Ekonomiska bidrag, ska enskilda medlemmar ha rätt till dem?

Fortsättning:
Medlemsmötet var inget beslutande möte men vi valde att ha en omröstning för att se hur de närvarande medlemmarna anser att styrelsen ska agera.

 • 11 på medlemsmötet röstade för att styrelsen skulle ta fram ett förslag på hur stadgarna kommer att ändras om vi inför ett enkilt medlemsskap samt hur medlemskapet ska se ut. Detta förslag ska ut på remiss i god tid innan årsmötet 2016. Ca 2 månader så att medlemsföreningarna kan ge synpunkter innan kallelsen ska ut 4 veckor innan årsmötet.
 • 3 på medlemsmötet röstade för att vi inte skulle ändra stadgarna.
 • 2 föreningar har dessutom inkommit med skrivelser om att de inte tycker att BNS ska införa enskilt medlemskap.

Styrelsen beslutade på styrelsemötet att ta fram ett förslag på ett stödmedlemskap. Ordföranden Johan Theodorsson är den som håller i det.

BNS framtid om 5 år
Vi diskuterade BNS framtid för att få ett underlag till nästa års verksamhetsplan. Det blev livliga diskussioner i smågrupper och resulterade i konkreta förslag. Mer info kommer.

BerättarkvällIMG_6254
Ett 15-tal underbara berättare från Skåne till Västerbotten underhöll på kvällen. Se bilder här.

Styrelsemötet
– Vi har lagt ut tydlig info på hemsidan om ”Subvention för resa och boende vid års- och medlemsmöte” och om ”Festivalbidrag”. Detta beslutades redan på årsmötet i mars.

Vi ska

 • göra en översyn av hemsidan och dess innehåll.
 • ta fram ett förslag om enskild medlemskap.
 • undersöka möjligheten att jobba med mentorskap i BNS.
 • undersöka möjligheten om årsmötet kan hållas i april under Skellefteå berättarfestival. Alla medlemsföreningar ska tillfrågas.

– Rose-Marie informerade om det Nordiska samarbetet. Danmark lämnar in en ansökan. Bla om en konferens och en databas organiserad som Wikipedia.

– Johan informerade om en idé om ett Europeiskt tältprojekt om storytelling som ska vandra genom 16 länder. Mer info kommer på hemsidan.

– Marina informerade om FESTs nya bulletin som är på gång.

Tre idéer ska undersökas:

 • Ett årligt stipendium till den berättarförening som utvecklats mest under året enligt givna kriterier.
 • Kan vi liksom Danmark ha ”Månadens berättare” för att uppmärksamma olika berättargenrer, olika berättare, olika föreningar.
 • Berättarlobbyn. Några centrala personer i Berättarsverige träffas kontinuerligt för att ta fram konkreta förslag på hur BNS ska jobba för att synliggöra berättandet gentemot Kultur- och utbildningsinstitutioner och politiker/ regioner/ landsting.

_______

Bild och text av Johan Theodorsson