I vecblåttkan har forskning om sagors ålder och ursprung uppmärksammats i tidskrifter av helt skilda slag. The Guardian publicerar en artikel som slår fast att sagor är mycket äldre än vad forskare tidigare trott. Berättelserna har överlevt tack vare kraften i berättande och magi från urminnes tider. http://www.theguardian.com/books/2016/jan/20/fairytales-much-older-than-previously-thought-say-researchers

Forskarna har använt sig av teknik som används inom biologisk forskning http://phys.org/news/2016-01-phylogenetic-analyses-fairy-tales-older.html