BERÄTTARFESTIVALEN I SKELLEFTEÅ ONSDAG 20 APRIL

SEMINARIUM: BERÄTTA FÖR LIVET!

Seminarium om berättandets möjligheter i vuxenundervisningen, dess förmåga att stärka språket och bidra till delaktighet i samhället.

Projektet Story Regions anordnar ett seminarium som lär dig mer om hur berättande kan användas som ett effektivt verktyg i undervisningen, inte minst när det gäller nyanlända.

http://berattarfestivalen.se/program/programpunkt/730/

 

LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL FREDAG 17 JUNI

Ha kul med berättande! Muntligt Berättande i flerspråkiga klassrum

Berättelser för läslust och integration –Seminarium

http://www.ljungbyberattarfestival.se/arets-kurser