Postkodlotteriets Kulturstiftelse söker modiga kulturprojekt som utanför de etablerade scenerna och på andra platser än i de största svenska städerna vågar bryta barriärer och prova nya grepp tillsammans med sin publik. 

Vårt alltmer digitaliserade samhälle ger oss fantastiska möjligheter och nya kontaktytor, samtidigt som en motpol behövs i form av tillfällen där människor får mötas i den fysiska världen för att dela upplevelser med varandra och få nya perspektiv.

”Med avstamp i detta söker vi nu modiga kulturprojekt som utanför de etablerade scenerna och på andra platser än i de största svenska städerna vågar bryta barriärer och prova nya grepp tillsammans med sin publik. Vi vill hitta initiativ som äger rum på oväntade scener, överraskande platser och i nya rum, som involverar publiken kring skapande och kultur och öppnar dörren för deltagande. Projektet får gärna innehålla ett visst mått av konstnärligt mod och risktagande, skapa temporära scener och behöver genomföras mellan december 2016 och maj 2017”, skriver Postkodlotteriets Kulturstiftelse i sin inbjudan.

Projektet ska ha en totalbudget på maximalt 200.000 kronor och pågå som längst 6 månader. För större och längre projekt hänvisar vi därför till vår ordinarie ansökningsprocess.