Den 2 december fyller offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen 250 år. Under tryckfrihetsåret 2016 kommer en mängd myndigheter, organisationer, föreningar och andra intressenter att ha programaktiviteter som uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information.

På en ny webplats http://frittord250.se/ kan vi under rubriken ”Idag för 250 år sedan” följa hur tryckfrihetsförordningen successivt växte fram vid riksdagen 1765–1766. Inläggen, som publiceras dag för dag på webbplatsen, utgår från de samtida protokollen.

Berättarnät Mitt i Sundsvall Tryckfriheten med ett berättarcafé på temat ”Sanning eller saga” den 16 november på Sundsvalls Stadsbibliotek. http://www.facebook.com/BerättarNät-Mitt

14570755_1216852078376331_7568041561635873438_o