Nya Berättargruppen, som är en del av Berättarnätet Öst fortsätter berätta och byter namn till Caradonna.

Den 31 mars besökte gruppen en klass med blivande undersköterskor på Lärgården i Stockholm. Utifrån många års erfarenheter av arbete i vården berättade eleverna om sina önskningar om den framtida demensvården, vad de gamla behöver för att ha det bra. Sedan avslutade klassen eftermiddagen med att lyssna till Caradonnas berättelser om läkekonst och känsla, bemötande av människor och kärlek, så som det framförs i fabler, legender och skrönor.

Besöket genomfördes med stöd av Stockholms stad. Kom och lyssna på Caradonna på Kulturnatten – Berättarkväll på Teater Pero!

 Karin Hultenheim

På bilden: Caradonna med Ye Su, Jun Wu, Majd Salah Mahdi och Karin Hultenheim

Text och bild från http://berattarnat-ost.se/nyttnamn-caradonna/