Helsingborg får en kvinnokarta och stadsvandringar med kvinnofokus. I Arvika blir mödrarnas historia en performance och i Malmö har projektet ”Kvinnoliv på 1900-talet” startat.

”Kvinnokarta” i Helsingborg är ett projekt som sätter stadens kvinnor på kartan med studiecirkel, stadsvandringar, föreläsningar. Projektet söker lärare och pedagoger som vill omvandla stadsvandringsmaterial till undervisningsmaterial anpassat för läroplaner och olika årskurser.

26 september är det invigning av stadsvandringar i fotspåren på historiska helsingborgskvinnor. Det blir även en utställning där 10 konstnärer tolkat de 10 historiska helsingborgskvinnor som finns med i stadsvandringen.  https://www.facebook.com/kvinnokartahbg/ 


”Vi söker våra mödrar” kallar den feministiska performancegruppen Otalt sitt projekt. – Vi vill lyfta fram de berättelser vi tycker inte har berättats, men som är en del av berättelsen om Arvika, säger Helene Karlsson.Det är Helene Karlsson, bildkonstnär, Sara Falkstad som är poet, pedagog och utbildad arkeolog, Anna Ehnsiö, skådespelare och regissör och Emma Karlsson, bildlärare. http://nwt.se/mera/helg/2017/09/04/de-ger-rost-at-vara-glomda-modrar   


”Kvinnoliv på 1900-talet” är rubriken för ett projekt med livsberättande i Malmö. Fokus är att berätta, samtala om berättelserna och dokumentera dem i ord, bild, musik till en performance, utställning eller just för berättandets skull. Projektet är i samarbete med ABF med Birgitta Hult som initiativtagare. Tre studiecirkelgrupper är i full gång inom projektet.

 


”En ny lägereld” – normkritiska kulturarvsprojekt